Намаляване на растежа на брутния вътрешен продукт на Гърция през 2020 г. с 0,1 до 0,9 процентни пункта предвиждат основните три сценария за отражението на новия коронавирус върху гръцката икономика, изготвени от Центъра за планиране и икономически изследвания и публикувани от АНА-МПА.

Според "лекия сценарий" епидемията ще бъде ограничена и поставена под контрол през март. В този случай прогнозираният растеж на гръцката икономика през 2020 г. ще се намали с 0,1 до 0,3 процентни пункта. Ще има леки последствия за туризма,

При "умерения сценарий" " епидемията ще бъде ограничена и поставена под контрол през второто тримесечие на годината. Растежът на БВП ще се ограничи с 0,4 - 0,6 процентни пункта. Ще има умерени последствия за туризма, търговията и транспорта. В този случай туристическият поток ще бъде намален по великденските празници, през май и през първия летен месец. По-сериозни ще бъдат последствията и за външната търговия. Умерено ще бъде отражението върху индустрията заради смущенията в международните вериги на доставките, ще има средно силни последствия за потреблението и инвестициите и ограничен ефект върху пазара на труда.

При "неблагоприятния сценарий" епидемията ще продължи и през третото тримесечие. Растежът на БВП ще се забави с 0,7 - 0,9 процентни пункта. Медицинските разходи ще бъдат съществени. Сериозни ще са последствията за туризма, търговията и транспорта. Туристическият поток ще бъде засегнат през целия летен сезон до края на септември. Значителен удар ще понесе външната търговия. Сериозно ще бъде засегната и индустрията, а отражението върху потреблението и инвестициите ще бъде дълбоко. Значително ще се влоши бизнес климатът, а пазарът на труда ще бъде засегнат по-широко.

В анализа се казва, че степента на несигурност на прогнозите остава голяма и е необходима нова оценка на ситуацията в средата на април.