През юли, месецът без пластмаса (Plastic Free July), ново проучване на британската опаковъчна компания RAJA UK разкри, че 15-те най-големи страни, които изхвърлят най-голямо количество пластмаса в океана, показват еквивалентно количество, равняващо се на теглото на морските бозайници. Целта на проучването е да подчертае значението на рециклирането на пластмасови продукти и замяната им с по-екологични алтернативи.

За да подчертаем въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда, разкрихме коя държава произвежда най-много пластмасови отпадъци и коя е отговорна за най-голямото количество пластмаса, която попада в океана, казват от опаковачната компания.

Топ 10 на държавите, които изхвърлят най-много пластмаса в океана

Индия е отговорна за 126,5 милиона кг пластмаса, която попада в океана всяка година. Това е равно на теглото на близо 4% от настоящата глобална популация на сини китове (приблизително 25 000 кита);

Китай - над 70,7 милиона кг пластмаса, което е еквивалентът на теглото на близо 78 000 кожени костенурки. С местообитание на приблизително 30 000 гнездящи женски, Китай изхвърля в морето пластмаса, която е 2,6 пъти теглото на цялата популация морски костенурки в страната.

Индонезия изхвърля теглото на близо 113 000 делфини в пластмаса в океана годишно. Това е равно на почти 18% от глобалната популация на делфини в природата (600 000).

Бразилия е отговорна за почти 38 милиона кг пластмаса, която попада в океана всяка година, което се равнява на теглото на 278 сини кита.

Тайланд изхвърля 22,8 милиона кг, което се равнява на близо 46 000 делфини - 7% от дивата популация.

Мексико изхвърля 3,5 милиона килограма пластмаса, която попада в океана всяка година, което се равнява на теглото на 3 872 кожени костенурки. Това са почти 13% от сегашната глобална популация от гнездящи женски.

Египет изхвърля почти 2,5 милиона кг пластмаса в океаните всяка година, което се равнява на 4872 делфини.

САЩ произвеждат най-много пластмасови отпадъци годишно (общо 42 милиарда килограма) и малко над 2,4 милиона килограма от тях попадат в океана. Това е теглото на 2680 морски кожени костенурки - близо 9% от глобалната популация на кожени костенурки в океаните днес.

Япония изхвърля 1,84 милиона килограма пластмаса в океана всяка година, което е еквивалентно по тегло на 6% от сегашната популация на делфини в световен мащаб.

Обединеното кралство генерира 6,4 млрд. кг пластмасови отпадъци годишно и 703 милиона килограма от тях попадат в океана. Това е теглото на 1409 делфини.

3e-news.net