Световното богатство се качи рекордно високо -  до 530 трилиона долара, през 2021 г., подхранвано от здравите пазари на акции и нарастването в търсенето на реални активи. Това заключава 22-рото издание на годишния доклад за управление на богатството на консултантската компания "Бостън кънсълтинг груп" (Boston Consulting Group, BCG), публикуван днес, 9 юни.

Констатираното покачване на нетните активи с 10,6% е най-високият годишен процент от повече от десетилетие, създавайки 26 трилиона долара ново частно богатство. В този устрем дигиталните лидери заплашват доминиращата роля на традиционните играчи, според новия доклад на BCG

Докладът "Глобално богатство 2022: Да се примириш не е опция" (Global Wealth 2022: Standing Still Is Not an Option) установява, че въпреки действащите геополитически и икономически дестабилизатори като инфлацията и инвазията на Русия в Украйна, през следващите пет години ще бъде създадено приблизително 80 трилиона долара ново богатство. При забележителна промяна в индустрията, Хонконг вероятно ще изпревари Швейцария през 2023 г. като седалище, управляващо най-голямото по стойност частни трансгранични активи, което ще сложи край на повече от 200 години швейцарско господство, отбелязва BCG.

"Разширяването на богатството е изключително устойчиво и дори на фона на геополитическите сътресения темпът на растеж ще остане положителен", каза Анна Закжевски, един от авторите на доклада. "Въпреки че тази стабилност предоставя огромни възможности за мениджърите на активи, те трябва да направят стратегически избор, за да останат конкурентоспособни. Клиентите търсят оферти от следващо поколение и услуги от следващо поколение - включително net zero (нулеви нетни въглеродни емисии), крипто, персонализация и дигитализация. "Най-важният въпрос, пред който са изправени мениджърите на активи днес, не е на кои инициативи да дадат приоритет, а как най-добре да ги прилагат."

Докладът прогнозира, че активите ще продължат да нарастват вповсеместно. Но Азиатско-Тихоокеанският регион ще поддържа най-бързите темпове на растеж на богатството, като стойностите са напът да се увеличат с комбиниран годишен темп на растеж* (compound annual growth rate, CAGR) от 8,4% до 2026 г. Ако този темп се запази, регионът може да даде убежище на близо 1/4 от световното богатство до 2026 г.

Богатството в Близкия изток и Африка е напът да нарасне с 5,4% през следващите пет години, най-големият общ скок в растежа на регионалното богатство. В Северна Америка растежът на активите ще бъде по-бавен в сравнение с предходните години, с прогнозен CAGR от 4,7% до 2026 г., което е спад от средните за предходни пет години 9,1%. По същия начин в Западна Европа растежът на богатството вероятно ще се забави от приблизително 4,5% през последните пет години до по-малко от 4% годишно до 2026 г.

И сега по основни направления на вложенията

Устойчивото инвестиране

От което "нулата" е ключов компонент — нараства от три до пет пъти по-бързо от традиционните инвестиции и до 2026 г. този клас активи може да представлява от 8% до 17% от частно вложените средства, което е увеличение от 4% до 11% днес. Въпреки че хората са склонни да мислят за нулеви нетни въглеродни емисии (декарбонизацията) като цел за 2050 г., докладът отбелязва, че мениджърите на активи трябва да действат незабавно, за да внедрят устойчивото инвестиране в целия жизнен цикъл на клиента.

Крипто: Неизползван пазар за мениджъри на богатство

Нетрадиционните мениджъри на активи в момента управляват до $1 трилион, свързани с криптовалута, а пазарната капитализация на крипто може да се увеличи четири до пет пъти до 2030 г. Възможността пред мениджърите на активи е ясна: близо 80% от анкетираните клиенти смятат, че биха обмислили увеличаване на техните позиции в криптовалути, ако мениджърите предлагат консултации и знание. Две трети от клиентите, които са получили своите крипто от трети страни, казват, че са го направили, защото не смятат, че техните мениджъри предлагат такива услуги. За да определят дали криптовалутата е подходяща за техния бизнес, мениджърите на активи трябва да преценят дали, кога и как искат да участват.

Цифровите активи - премиум клас 

Коефициентите на оценка на фирмите за управление на дигитални активи са шест или седем пъти по-високи от тези на традиционните мениджъри на богатство. Освен това частното финансиране в технологиите се е увеличило, като фирмите за управление на дигитални активи са привлекли 14,5 милиарда долара финансиране през 2021 г. (11% от общите глобални инвестиции). Институциите за управление на цифрови активи осигуряват по-бърз растеж на клиентите, по-изгодна структура на разходите и превъзходни равнища на иновации. За да защитят бъдещата си рентабилност, традиционните мениджъри на активи трябва да се развиват с времето.

"Традиционните мениджъри на богатство знаят от години, че трябва да ускорят темпото на собствената си цифровизация", каза Закжевски от BCG. "Сега те имат допълнителен стимул да подражават на практиките на тези дигитални лидери, докато търсят начини да осигурят бъдещ растеж и да увеличат стойността си за клиентите." 

*Комбинираният годишен темп на растеж (CAGR) е нормата на възвръщаемост (RoR), която би била необходима за една инвестиция да нарасне от началното си салдо до крайното си салдо, ако се приеме, че печалбите са реинвестирани в края на всеки период от живота на инвестицията.