Туроператорите могат да подават документи за държавна помощ от 35 евро за всеки пристигнал чужденец с чартър на почивка у нас. Информация за условията и правилата за кандидатстване са качени на официалния уебсайт на Министерството на туризма. Това съобщи пред журналисти в курорта "Слънчев бряг" вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова.

Изключително важно е тази мярка да подпомогне освен това лято и предстоящия зимен сезон, но и сезоните през 2021 и 2022 година, за да се възстанови изцяло най-засегнатият сектор, заяви министърът. Тя посочи още, че за държавната субсидия са заделени 55 милиона лева от държавния бюджет, а анализите показват, че мярката ще доведе до 400 хиляди нови туристи.

Помощта се предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни линии до нашата страна с цел туризъм. Субсидия се отпуска за всяка заета седалка за всеки полет, като капацитетът на самолета не е по-малко от 100 места. Всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, могат да се възползват от отпуснатите средства. Условието е те да ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.

Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 31 декември тази година и представлява първа фаза от антикризисната мярка. Полетите, които ще се извършват през периода от 1 януари 2021 година до 14 май 2022 година ще са предмет на нова нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.