Изплащането на субсидиите за фермерите тази година ще започне по-рано от обичайното, съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Според изготвения от Фонда индикативен график първото финансово подпомагане ще влезе в сметките на земеделците още на 10-и януари.

Между 10 и 20 януари ще бъде платена помощта за говеда и биволи, обещават от фонд "Земеделие".

Тютюнопроизводителите ще очакват парите си след 10 февруари. След 20-и започват агроекологичните плащания.

Най-чаканите субсидии, свързани със схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, тази година ще са с месец по-рано.

Преводите по 7-те отделни схеми ще бъдат направени още в края на февруари.

В средата на март, обвързана подкрепа ще получат производителите на картофи лук, които в момента доказват произведена и продадена продукция.

Зелените плащания ще са в средата на април. През май фермерите ще чакат субсидията си за "Натура 2000", а още в началото на юни Фонд "Земеделие" ще разплати окончателно парите по схемите за обработваеми площи, за млади фермери и за дребни земеделски стопани.