Строителният бранш продължава да е притеснен от липсата на квалифицирани кадри, като особено застрашено е изпълнението на проекти от ВиК сектора по оперативна програма "Околна среда". Това обяви на пресконференция Благой Козарев от Камарата на строителите в България. Проблеми от години остават отчужденията, археологията, качествените проекти, сивият сектор, обжалването на обществените поръчки и критерият на най-ниска цена, заложен в търговете, обясниха специалистите.

Предстои изпълнението на 190 поръчки по ОПОС за 350 строителни обекта за над 1,2 млрд. лева. Искаше ни се тези проекти поне преди година или шест месеца по-рано да се случат, но пак се получава струпването им в края на програмния период, коментира Козарев. Той отбеляза, че доста от компаниите са с намалени ресурси, имали са и престой.

Козарев изтъкна, че одобрените проекти от последните няколко седмици са разработвани в продължение на три години, а само за миналата година в сектора ВиК заплатите са се покачили със 17 на сто /заплатите в другите сектори на строителството са увеличени с 15 на сто/, а цените на проектите не могат да се променят. По тази причина от Камарата предлагат съвместно с държавата да се намери механизъм за индексация на проектите. У нас заплатите са от по 800 лева,  за сравнение нашите работници вземат по 3000 - 4000 евро в Германия и Франция, в Румъния строителните работници вземат по 750 евро.

Фирмите са притеснени дали ще намерят работници за проектите и се надяват бързо да започне изпълнението им, защото срокове са много кратки, а трябва да се мисли и за внос на работници, защото българските специалисти заминават в европейски държави.

От КСБ годишно обучават по 5000 души, като чувствителна част от тях заминават на работа в Европа. Същевременно България е последна по размер на почасовата ставка от 3,16 евро, а режимът на трудовите визи продължава да се нуждае от облекчаване.

Експертите на КСБ разчитат на ускореното въвеждане на дигитализацията в строителния процес, което ще позволи по всяко време да има контрол върху всеки етап от изпълнението на обектите. С дигитализацията на процеса според КСБ ще се решат проблемите с корупционните практики, качеството и отговорността на строителите и предлагат това да бъде нормативно регламентирано. Дигитализация има вече в Англия, Холандия, скандинавските държави, като този процес е тръгнал и в Германия.

КСБ продължава да смята, че националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради трябва да продължи, заради доказаните ползи от нея. Наши работници отиват да санират във Франция и Германия. Българските строителни фирми пък вземат работници от Молдова, Украйна и Македония, та дори от Бангладеш и Пакистан.

Ако се иска качествено строителство при тези заплати то е невъзможно.

Произведената продукция в строителния отрасъл за 2018 г. е на обща стойност 14 827 млн. лв. като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%, съобщи на пресконференция председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Той отчете частичен успех при промените в Закона за устройство на територията.