Българската стопанска камара подкрепи обявеното намерение за национален протест на 15-16 май на българските превозвачи във връзка с т.нар. Пакет за мобилност, който в момента се обсъжда в ЕС.

Това стана ясно от писмо на работодателската организация до медиите.

БСК настоява за запазване на действащата Директива 96/71/ЕО за командироване на работници в настоящия й вид. Директивата, заедно с допълнителната директива за прилагането й, осигуряват необходимата рамка за гарантиране на свободното предоставяне на услуги в целия ЕС, като същевременно адекватно защитават командированите работници.

Според БСК, предложението за промяна на директивата за командироването е атака срещу единния пазар и подкопава конкурентната позиция на чуждестранните доставчици на услуги. Ако промените бъдат приети, това би попречило на трансграничната търговия и, следователно - на общия растеж и създаването на работни места, както и на сближаването в ЕС.

За огромно съжаление, в продължение на около година официалната позиция на българското правителство и на българските евродепутати остава размита и неясна, и по-скоро противоречеше на интересите на българския бизнес. В този контекст, категоричността в изявлението на транспортния министър Ивайло Московски създават чувство за оптимизъм, че правителството ни ще защити българските икономически интереси. Надяваме се на това, пишат още от БСК.