Специален фонд ще подпомага малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия през новия програмен период 2021-2027 г. При облекчени процедури ще бъдат финансирани проекти до 100 хиляди евро, стана ясно на първото заседание на Съвместната работна група за разработване на бъдещата програма.

Форумът е председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия.

Със средствата ще се подпомагат проекти за модерно производство, повишаване на капацитета и достигане на нови пазари. Целта е да се подкрепи икономическото развитие и потенциал на регионите чрез насърчаване на бизнеса.