Държавният дълг в ЕС е намалял до 80,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС през второто тримесечие спрямо 81,1 на сто през първото, а в еврозоната показателят се е понижил до 86,4 на сто спрямо 86,5 на сто през първите три месеца на годината, сочат данни на Евростат.

България е сред страните с най-ниско равнище на показателя (20,4 на сто спрямо 20,9 на сто през първото тримесечие), след Естония (9,3 на сто) и Люксембург (20,3 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2018 година дългът на България е намалял с 3,1 процентни пункта.

През второто тримесечие най-голям е бил делът на държавния дълг в Гърция (180,2 на сто), Италия (138,0 на сто), Португалия (121,2 на сто), Кипър (107,2 на сто) и Белгия (104,7 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2018 година най-много се е увеличил дългът на Кипър (+6,4 процентни пункта), Гърция (+2,7 п. п.) и Италия (+2,0 п. п.), а най-голямо намаление на показателя е отчетено в Унгария и Словения (-5,2 п. п.), Австрия (-4,7 п. п.), Португалия (-4,5 п. п.) и Ирландия (-4,4 п. п.).

През второто тримесечие бюджетните дефицити на еврозоната са се увеличили до 0,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо 0,6 на сто от БВП през първото тримесечие на 2019 година. В целия ЕС този показател се е повишил до 0,9 на сто в сравнение с 0,8 на сто спрямо предходното тримесечие.

Това сочат данните, отчитащи сезонните фактори, публикувани днес от Евростат.

През второто тримесечие на 2019 година общите бюджетни приходи в еврозоната са били 46,2 на сто от БВП, което е без промяна спрямо първото тримесечие на годината. Общо бюджетните разходи в еврозоната са били 47,0 на сто от БВП, - увеличение спрямо 46,9 на сто през предходното тримесечие.

В целия ЕС бюджетните приходи са били 44,9 на сто от БВП през второто тримесечие на годината - без промяна спрямо първото тримесечие. Общите бюджетни разходи в целия ЕС са били 45,8 на сто от БВП - нарастване спрямо 45,6 на сто през предходното тримесечие.

За България Евростат отчита нарастване на бюджетния дефицит през второто тримесечие до 2,3 на сто от БВП спрямо 1,4 на сто за предходното тримесечие.

Борисов: Добри стопани сме

Отнасяме се като добри стопани към България - не задлъжняваме и не оставяме дългове на следващите поколения. Според окончателните данни на НСИ - Национален статистически институт за 2018 година отчитаме бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., което е 1.8% от БВП. Продължава и положителната тенденция дългът на сектор "Държавно управление" да намалява като достига 22,3% от БВП. Това написа вчера във фейсбук премиерът Бойко Борисов.