Над 33 хил. ще достигне броят на заетите в софтуерната индустрия през 2019 г., сочи прогноза на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), включена в доклад за състоянието на сектора в България – Барометър 2019 г., цитиран от Инвестор.

Според анализа, базиран на данни от близо 4100 компании и обхващащ 2017 и 2018 г. плюс прогноза за 2019 г., през 2018 г. работните места в индустрията у нас са се увеличили с 9 на сто до 2400. За сравнение през 2013 г. ръстът е 88%.

През миналата година приходите в софтуерната индустрия са отбелязали рекорден ръст от 23%, или 600 млн. лева, надхвърляйки 3 млрд. лева. Това се равнява на 2,9-процентен дял от БВП. По данни на БАСКОМ това е най-високият ръст в историята на софтуерната индустрия.

Докладът сочи, че ключов принос за това имат компаниите, които работят основно за чужди пазари.

Същевременно продажбите на българския пазар продължават да бележат значително по-малък ръст. Засега няма признаци за скорошни промени в тази тенденция.

"В последните години секторът е във възход, а динамиката на това развитие става все по-осезаема. Ако за достигане на общи приходи от 1 млрд. лева бяха необходими 21 години, то за достигане на 2 млрд. бяха необходими 4, а за 3 млрд. - едва две години. Паралелно с това софтуерният бизнес е и работодател номер едно спрямо размера на възнагражденията и предлага средно 3,5 пъти по-високо заплащане от средното за страната. Коригирано през стандарта на живот, средното заплащане надминава значително това във Великобритания и вече изпреварва заплащането в Германия", коментира Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ.

Спрямо 2011 г. се наблюдава 90% ръст на големите компании с над 250 служители, а броят на експертите в тях е скочил с близо 300%.