Последният Доклад за трансатлантическата икономика показва силен спад на американските инвестиции в България за 2022 г. - едва 0,2 милиарда щ. д. при 756 милиона щ. д. за предходната година. Българските инвестиции в САЩ същевременно са в размер на 50 млн. щ. д., което е лек ръст от отчетените преди 48 млн. щ. долара.

В същото време обаче нарастват преките работни места, свързани с американски инвестиции в България - вече 10 605 (в сравнение с предишните 9653). Американските работни места, създадени от български компании, са вече 306 в сравнение с 281 работни места година по-рано.

Докладът е годишен, изготвя се от Американската търговска камара в Европейския съюз (AmCham EU) и Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber Commerce), и бе представен в рамките на Конференцията за трансатлантическата икономика, на която присъства и Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, съобщи БТА.

По отношение на търговията, САЩ са изнесли стоки за България с обща стойност от 300 млн. щ. д. (спад от отчетените 375 млн. щ. д. през предишната година). Делът на американските стоки, доставени в България, достига 0,7 на сто от общия обем, който се увеличава на 1,8 на сто, когато се извади вътреобщностната търговия на ЕС.

За сравнение България е изнесла стоки за САЩ на обща стойност от 1,2 милиарда щ. д. (ръст спрямо предишните 848 милиона щ. д.). Така делът на българските стоки за САЩ е в размер на 2,5 на сто общия обем стоки, които България изнася за света. Този дял нараства до 7,3 на сто, когато се приспадне вътреобщностната търговия на ЕС.

И двата индикатора показват стабилни икономически и търговски взаимоотношения между САЩ и България, докато българският износ - директен и чрез ЕС - нараства значително през последната година, се казва в доклада.

Петте най-изнасяни от САЩ за България групи стоки (в млн. щ. д.) са: транспортни средства и оборудване, компютри и електронна продукция, машини, петролни и въглищни продукти, химически продукти.

Износът на американски енергийни продукти за България е скочил над 30 пъти в сравнение с 2000 г. Докладът за 2022 г. не го отчита, но от Камарата правят извода, че износът на втечнен природен газ и на други продукти от САЩ за Европа и за България е породен от войната на Русия в Украйна и последвалото спиране на доставките на руски газ за България, на която се наложи да промени източниците си на доставка. Това важи и за химическото производство. Наблюдава се и стабилен ръст на електроника и машини. Липсващият сегмент от доклада от 2022 г. е минно оборудване, което бе в размер на 31,9 милиона щ. д. тогава.

Петте най-изнасяни от България за САЩ стоки (в млн. щ. д.) са: компютри и електронна продукция, химически продукти, друго производство, машини, ел. оборудване, приложения и части.

За поредна година България изнася за Америка стоки с висока добавена стойност (компютри, електроника, химикали, оборудване). Липсващите стоки в износната листа в сравнение с предходната година е зърно (95,1 млн. щ. д.) и текстил и аксесоари (86,2 млн. щ.д., и петролни продукти (73,4 млн. щ. д.).

Петте американски щата, които изнасят най-много за България, са: Тексас с износ в размер от 55,2 млн. щ. д. (спрямо 57,3 млн. щ. д.), Калифорния - 35,2 млн. щ. д. (спрямо 93,2 млн. щ. д.), Флорида - 32,9 млрд. щ. д. (няма данни от 2022 г.), Алабама - 22,8 млн. щ. д. (няма данни от 2022 г.) и Мейн - 21.1 млн. щ. д. (няма данни от 2022 г). Тези числа показват, че има три нови щата, които са развили отношения с България, докато "липсващите" от предишния доклад са Ню Йорк, Айова и Невада.

А щатите, които внасят най-много от България, са: Масачузетс с 111,5 млн. щ. д. (няма данни от 2022 г.), Калифорния - 91,8 млн. щ. д. (със 70,7 млн. щ. д., което му отреди първо място в доклада от 2022 г.), Северна Каролина - 74,5 млрд. щ. д. (спрямо 63,2 млн. щ. д.), Ню Йорк - 68,8 млн. щ. д. (спрямо 65 млн. щ. д.) и Мисури - 68,1 млн. щ. д. (спрямо 66,5 млн. щ. д.). Забелязва се нов лидер сред щатите, които внасят най-много от България - Масачузетс, докато Ню Джърси отпада от Топ 5 тази година.

По отношение на износа на услуги, САЩ са изнесли услуги в размер на 0,3 милиарда щ. д., докато България е изнесла за САЩ услуги за 0,4 милиарда щ. д., което е лек ръст спрямо 396 милиона щ. д. на годишна основа. (и спад от нивото от 577 млн. щ. д. за 2018 г.).

Трансатлантическите връзки

В новия доклад на Американската търговска камара в Европейския съюз (AmCham EU) и на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber Commerce) се подчертава, че ключовите движещи сили на трансатлантическата икономика, като инвестиции, търговия и приходи на компаниите, постигат силни резултати през 2022 г. 

Независимо от войната на Русия в Украйна, прекъсванията на веригите на доставки, драматичните енергийни промени, високата инфлация и ограничаващите финансови условия, последната година е била рекордна за серия от показатели:

* Търговията със стоки между САЩ и Европа достига най-високите си нива от 1,2 трилиона евро (1,2 трилиона щ. д.).

* Дъщерни дружества на американски компании в Европа са заработили близо 303 милиарда евро (325 милиарда щ. д.), докато дъщерни компании на европейски фирми в САЩ са постигнали 140 милиарда евро (150 милиарда щ. д.), което е вторият най-висок резултат.

* Износът на американски втечнен природен газ (ВПГ) за Европа достига своите най-високи нива до момента. Американски износители са пренесли през Атлантика близо 2,5 пъти повече ВПГ за Европа през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Докладът посочва и начините за развитие на партньорството между ЕС и САЩ чрез работата на Съвета за търговия и технологии (Trade and Technology Council, TTC) и през нови възможности за насърчаване на иновациите и за намаляване на стратегическите зависимости в сферата на зелените технологии.

Тази година се отбелязва 20-ата годишнина от Доклада за трансатлантическата икономика, годишното проучване за заетостта, търговията и инвестициите. Тази награждавана публикация се изготвя в съавторство от Даниел Хамилтън и Джоузеф Куинлан, които работят в Института за международна политика към Факултета за развитие на международните изследвания към Университета "Джонс Хопкинс".