Министерството на финансите публикува днес списък на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC (The Office of Foreign Assets Control). В този контекст се изказа днес ресорният министър Асен Василев по време на пресконференция, посветена на отчета на парвителството за първия месец управление.

"Тези лица са свързани, тъй като са били или съдружници във фирми или управители, или и двете, с лицата, които са в списъка "Магнитски". Те се считат за асоциирани лица и има голям риск да се работи с тях и съответно те нямат право по Закона за обществените поръчки за допустимост да кандидатстват, както и държавните предприятия трябва да се въздържат от работа с тези лица, за да не попаднат самите държавни предприятия в списъка", обясни министърът, цитиран от БНТ. Той допълни, че тези допълнителни лица са в списъка в качеството си на физически лица.

Василев напомни, че са приели много по-тясна дефиниция за свързаност от тази в Закона за противодействие на корупцията, за да е ограничен кръгът на лицата, които потенциално биха били "заразни" за системата на държавните предприятия. В противен случай цялата държава е щяла да попадне вътре.

Инструкцията, която Министерски съвет дава, при липсата на правно уредена рамка, е насочена само към държавните предприятия, за да не попаднат в списъка "Магнитски".

Всички други предприятия и банки могат да правят, каквото решат. БНБ вече е излязла с инструкции, каза министърът.

Василев се надява в първия ден на парламента тази правна дупка да бъде законодателно попълнена, за да не се зарази цялата система на държавата и да попадне или банка, или структуроопределящо предприятие в списъка "Магнитски".

Това се е случвало при банки в други държави.