Работна група, в чийто състав ще влязат представители на няколко институции и бранша на превозвачите, ще разработи предложение за промени в тарифата за определяне на тол таксите. Това съобщи в интервю за БТА министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Той уточни, че работата на експертите и бранша ще продължи месец, а целта е да се изработят такива промени, които да гарантират, че представителите на този бизнес ще ползват отстъпки след предвиденото увеличение на тарифите от 1 юли тази година.

"Това, което настоящият кабинет завари като наследство от служебния, е постановление от декември 2022 г., съгласно което от 1 юли тази година се увеличават тол таксите с 50 %. Това е едно дълго отлагано планирано изменение в тарифата за тол таксите, което само по себе си е проблематично от една гледна точка - по него липсва консенсус между държавата и представителите на транспортния бранш. Това стана много ясно още от първите дни на редовния кабинет", обясни министър Цеков.

"Оказва се, че през периода януари - юни 2023 г. са провеждани многократни срещи, на които са дискутирани в неформална обстановка възможни изменения на тарифата. В смисъл на това да се даде възможност превозвачите да използват отстъпки от определените тол такси на база изминати километри. Евентуално да се въведат съботно, неделно и нощно тарифиране, тоест, да се даде една по-голяма гъвкавост, която да съвмести по най-добрия начин интересите на транспортния бранш и интересите на държавата", отбеляза министърът.

Андрей Цеков обясни, че към настоящия момент нормативно и технически предвижданото увеличение не може да бъде отложено за пореден път, тъй като редовният кабинет встъпи в длъжност на 6 юни, а изменението следва да влезе в сила от 1 юли. "За да се постанови един подзаконов нормативен акт, като постановление на Министерския съвет, е необходимо обществено обсъждане, финансови обосновки. Това отнема по-дълъг период от този, с който разполагахме. На второ място - още през май 2023 г., по времето на служебния кабинет, от "Капш" - операторът на тол системата, са конфигурирали и заложили новите тарифни ставки в софтуера и са уведомили, че всяка промяна изисква период от 45 дни", аргументира се министърът.

"Към настоящия момент е невъзможно нито нормативно, нито технически да отложим влизането в сила на новата тарифа за тол таксите", подчерта Цеков.

Отстъпки със задна дата

"Чувайки загрижеността и аргументите на пътно-транспортния бранш, ние постъпихме отговорно. След проведена среща съгласувах възможните опции с министър-председателя и министъра на финансите, като към вчерашна дата поканих представители на пътно-транспортния бранш, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията, да излъчат работна група, която в рамките на не повече от 30 дни да разработи проект за изменение на тарифата, така че да се предвидят отстъпки. Ангажиментът, който правителството поема, е след като бъде приета въпросната тарифа с постановление на Министерския съвет, договорените отстъпки да се прилагат ретроактивно от дата 1 юли. Независимо, че от тази дата ще започне начисляването на новите такси, превозвачите, след влизане в сила на отстъпките по обсъждания проект, ще могат да ползват тези отстъпки и да си получат обратно средствата от държавата", обясни министър Цеков.

Той увери, че основен приоритет на редовното правителство ще бъде съвместяване на публичния и частния интерес, грижа за бизнеса и гражданите, при стриктно спазване на закона.