Близо 103 млн. лв. е индикативният бюджет, предвиден за саниране на къщи, съобщи Министерството на регионалното развитие. Мярката е по програмата за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост.

"За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Предстои след одобрение на плана от ЕК да се изготвят изискванията, с които ще се подават заявления пред общините", обясни ресорният заместник-министър Деница Николова по време на публичната онлайн консултация по Плана с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, министерствата на енергетиката, на културата, на младежта и спорта и на вътрешните работи, на която бе дискутирана Интегрираната програма за енергийна ефективност.

Общо 3 млрд. лв. са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и ще се изграждат модерни системи за улично осветление.

От тях 1,7 млрд. лв. е общият ресурс, предвиден за жилищни сгради, от които над 90% - за многофамилни. С 417 млн. лв. ще се финансират публични здания, а над 282 млн. лв. са средствата за промишлени предприятия. 452 млн. се предвижда да се насочат за енергийно ефективно улично осветление, включително въвеждането на интелигентни системи за неговото управление.

 

При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата Национална програма за енергийна ефективност, като фокус ще бъдат чакащите проекти в Българската банка за развитие, както и тези в листите на чакащите по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Става дума за над 3000 обекта на територията на страната.

За повишаване на енергийната ефективност ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия в цялата страна.