Като част от новия набор от изследователски проекти за съхранение на енергия, стартирани от Консорциума за иновации на батерии (CBI), Hammond Group Inc. и East Penn Manufacturing се обединиха, за да отговорят на нуждите на пазара за съхранение на енергия в сектора на комуналните услуги, съобщи batteryinnovation.org.

Повишеното търсене на системи за съхранение увеличи и разработките в тази област, като се очаква глобалният пазар на промишлените батерии да надвиши 40 милиарда долара до 2030 година.

Ние сме в ерата на батериите, за които има повишено търсене - от регулирането на честотата, където електрическите мрежи са снабдени с по-високи нива на стабилност, до намаляването на разходите за използване на енергия в жилищата. Чрез увеличаване на гъвкавостта в енергийните системи акумулаторите на енергия са от основно значение за интегрирането на възобновяемата енергия в мрежата.

3е-news.net

От Северна Америка и Европа до Азия, модерните оловни батерии се използват от комуналните компании за съхраняване на енергия, за да осигурят енергия в критични ситуации. И тъй като подобна технологията винаги е новаторска, сътрудничеството между Hammond и East Penn ще се включи директно на пазара чрез проучването на жизненоважни електродни компоненти в оловните батерии, за да се разбере как те влияят на новите нужди на производителността на продуктите.

За комуналните компании, които преминават към батерии за съхранение, основните необходими технически параметри са подобрен живот на цикъла и висока производителност при работните цикли на системата за съхранение на енергия. За приложения на системи за съхранение на енергия, оловните батерии се използват както при частично състояние на зареждане (PSoC), така и при висока дълбочина на разреждане (DOD), което е и търсен профил за всяка технология на батериите.

Един от ключовите начини производителността на оловните батерии да бъде подобрена след 150-годишната им история и да се отговори на повишеното търсене, чрез използването на нови добавки в електрода, като бариев сулфат.

Изследванията на Hammond и East Penn ще проучват как размерът, обработката и морфологията на добавката могат да бъдат адаптирани, за да се възползват от работните цикли в типична система за съхранение на енергия.