Родителите могат да си вземат болничен лист, когато става въпрос за карантина. До този момент броят на болничните листа, които са издадени с диагнозата карантина за коронавирус са 50 224, а по-голямата част от родителите предпочитат този вариант тогава, когато има съответните указания, които личните лекари преценяват и съответно издават болнични листа. Това каза в ефира на БНТ социалният министър Деница Сачева.

Тя подчерта, че има и друга възможност - една специално нова помощ, която е определена за семействата на деца до 14-годишна възраст, които се обучават дистанционно в училище и детско заведение.

"Те могат да получат целева помощ в размер на една минимална работна заплата в случаите, когато се налага да вземат неплатен отпуск, за да могат да гледат своите деца, а тази помощ е достъпна и за безработни родители включително, като днес с решение на Министерския съвет бяха променени и още разширени критериите за достъп до тази помощ, за да може да достигне тази помощ до повече семейства", заяви Сачева.

Социалният министър каза, че подоходната граница е равна на 150% от минималната работна заплата на член на семейството. Т.е. в случай, че доходът на семейството е до 915 лв. на всеки член, тогава имат право да получават тази помощ, която може да бъде пропорционална на дните, в които детето не ходи на училище.

"Т.е. ако е една седмица, ще получи 1/4 от една минимална работна заплата", обясни Сачева.

По думите й този подоходен критерий в момента е доста висок и няма друг подоходен критерий, който е на такава стойност на 150% от минималната работна заплата, "така че дава със сигурност възможност за повече семейства да се възползват от тази помощ".

"От една страна говорим за това, че ние като правителство в момента се опитваме да направим много сериозен баланс между присъственото и онлайн обучението, защото нито едното е нацяло панацея, нито другото в този случай", подчерта социалният министър.

Сачева разясни, че тази помощ е дадена в ситуации, в които родителите вече са изчерпили възможностите за платен отпуск и същевременно нямат никаква друга възможност освен да вземат неплатен отпуск.

Социалният министър каза, че е момента се подготвя мярка, която най-вероятно следващата седмица ще тръгне - това е мярката за затворени бизнеси, с която ще се плаща до 80% от минималната работна заплата на работниците и служителите в сектори, които са затворени със заповед на държавен орган или на местната власт.

"Това постановление, което готвим, се отнася за сектори, които ще бъдат затворени със заповед на държавен орган, най-вече на здравния министър, но и на областни управители и кметове", каза Сачева.

Компенсациите са дължими тогава, когато държавата затвори бизнеса, а когато бизнесът затвори поради фалит или други неблагоприятни последствия в зависимост от ситуацията, може да се ползва 60/40, може да се ползва 80/20 в зависимост от това, какъв е секторът, подчера социалният министър.

За детските надбавки Сачева каза, че отново са се върнали към вариант всички деца да получат надбавки, "просто едните ще получат през социалното подпомагане, а другите през данъчното облагане".