През последните години България се утвърждава като привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции. Стабилната икономическа среда, съчетана със стратегическото разположение и квалифицираната работна сила, привлича инвеститори от различни части на света.

По последни данни на Българска агенция за инвестиции (БАИ), предоставени специално за 3e-news и Dir.bg, през периода януари-октомври 2023 г., преките чуждестранни инвестиции в страната са достигнали близо 7 милиарда лева - рекордно високи спрямо данните от 2022 г. Така вложенията у нас са се покачили с 28% спрямо предходната година.

"През 2023 година, Министерството на иновациите и растежа издаде сертификати за 31 инвестиционни проекта, общата стойност на които надвишава 660 милиона лева. Тези проекти създават 2353 нови работни места, като 18 от тях са във високотехнологични производства и услуги, а десет са в преработващата промишленост. Изключително важно е, че 25 от тези проекта се изпълняват извън столицата, като три общини с високо ниво на безработица имат възможност да се възползват от създаването на нови работни места", посочват от БАИ.

От данните на Агенцията става известно, че са одобрени още два проекта. Планираните инвестиции са за повече от 14 милиона лева, като ще се създадат 180 нови работни места. Според БАИ тези проекти засилват фокуса върху високотехнологичните производства и са от полза за икономическия растеж в различни региони на страната.

Инвестициите идват от различни държави, но главно от Германия, Турция, Австрия, Франция, Люксембург, Нидерландия.

"Този разнообразен източник на инвестиции подчертава доверието на международната общност в перспективите на българската икономика", казват от БАИ.