Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) се е увеличил в 231 от 242 региона на ЕС през 2022 г., докато в 11 региона е отбелязан спад, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Регионът с най-голям ръст в обема на БВП е Алгарве в Португалия (+17,0 процента). На второ място се нарежда друг португалски регион - автономният регион на архипелага Мадейра (+14,2 процента), следван от Южния регион на Ирландия (+13,5 процента), Балеарските острови в Испания (+12,5 процента) и провинция Брабант Валон в Белгия (+10,9 процента).

Най-значителният спад е регистриран в Югоизточния регион в България (-3,1 процента). След него се нарежда друг български регион - Северозападният, в който е регистриран спад от 1,7 процента, следват Корсика във Франция и Северна Унгария (и двата с по -1,2 процента).

Изображение: Евростат

БВП на човек от населението

Южна Ирландия и Люксембург са имали най-висок БВП на глава от населението през 2022 г.

През 2022 г. регионалният БВП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 30 процента от средното за ЕС във френския отвъдморски департамент Майот до 286 процента в Южна Ирландия.

След Южна Ирландия сред водещите европейски региони се нареждат Люксембург (257 процента от средното за ЕС), Източна и Централна Ирландия (247 процента), Прага в Чехия (207 процента), както и белгийският Столичен Брюксел (196 процента). Високият БВП на човек от населението в тези региони (Люксембург, Брюксел и Прага) може отчасти да бъде обяснен със силния приток на всекидневно пътуващи служители и с някои големи международни компании, избрали региона за свое седалище (Южна, Източна и Централна Ирландия).

В контраст, след Майот (30 процента), регионите в долния край на класацията по регионален БВП на човек от населението през 2022 г., са българският Северозападен и Френска Гвиана (по 40 процента от средното за ЕС), следвани от гръцкия Северния Егейски (41 процента) и българския Северен централен регион (42 процента).