През май 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз нарасна изненадващо силно след два поредни месеца на спад или стагнация, като в същото време производството в България остана на нивото от април, когато обаче отчете доста сериозно понижение, показват данни на Евростат.

Производството в рамките на еврозоната нарасна през май с 0,9% спрямо април, когато се понижи с 0,4%, надвишавайки значително прогнозата на финансовите пазари за по-скромно повишение с 0,2%. Това представлява първо увеличение на индустриалното и промишлено производство от четири месеца насам и е факт въпреки мрачните прогнози за бъдещото развитие на сектора в резултат на продължаващите търговски напрежения в светове план и най-вече по оста САЩ-Китай.

Днешните по-силни данни сякаш сигнализират, че производственият сектор в региона на единната валута започва да се възстановява след продължителното забавяне от края на миналата и в началото на тази година.

В рамите на еврозоната повишение регистрират производството на стоки с дълготрайна употреба (с 2,3%), на недълготрайни потребителски стоки (с 2,7%) , на средствата за производство (с 1,3%) и на енергийното производство (с 0,7%).

Спрямо година по-рано обаче индустриалното производство в еврозоната се сви през май с 0,5% след спад с 0,4% през април и очаквания за още по-силно понижение с 1,5%. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно през миналия ноември.

Евростат представи аналогични по-силни данни за индустриалното производство и в целия ЕС, но при стагнация на производството в рамките на България.

Производството в ЕС нарасна през май с 0,8% спрямо април, когато се сви с 0,6%, като на годишна база индустриалното производство се повиши с 0,4% след нулев растеж (0,0%) месец по-рано.

Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче остана през май на нивото от април, когато се сви с цели 1,5% и след понижение с 0,8% през месец март. Това предполага, че промишленият сектор в нашата страна продължава да изпитва известни трудности за трети пореден месец след силния растеж в началото на годината (с 3,6%през януари и с 1,6% през февруари).

На годишна база растежът на индустриалното производство в България се забави рязко през май до едва 0,6% от 2,7% през април, като това представлява най-слабо повишение в рамките на настоящата година. По този показател нашата страна се намира в златната среда в рамките на целия Европейския съюз.