Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е платила по около 53 млн. лв. през март и през април на медицински персонал за работа при неблагоприятни условия по време на извънредна епидемична обстановка. В тази сума са и средствата, платени за поставяне на ваксина срещу COVID-19. Това е записано в стенограмата от заседанието на Надзорния съвет, провело се на 22 април, на което е било обсъждано текущото изпълнение на бюджета на НЗОК.  За дейността през януари са били платени 36.7 млн. лв., а за дейността през февруари - 37.8 млн. лева. Тези средства са осигурени в бюджета на НЗОК чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването, съобщи БТА.

Очакваното изпълнение на плащанията в първичната и в специализираната извънболнична медицинска помощ към края на декември тази година е в рамките на заложеното в закона, е посочила Жени Начева, председател на Надзорния съвет. По думите й се очаква надвишаване на плащанията за дентална помощ.

Ако извънредната епидемична обстановка не бъде удължена, независимо от това съществува нормативното изискване, че три месеца след приключването й, са валидни критериите за заплащане за работа при неблагоприятни условия, което означава, че общото бюджетно въздействие на тези средства за три месеца възлиза на около 129 млн. лв., е допълнила Начева.

Членовете на Надзорния съвет не са подкрепили предложението на Българския лекарски съюз отделно да се дават средства за пулмолозите, работещи в диагностично-консултативните центрове /ДКЦ/. Доводът за това е бил, че средствата се предоставят на ръководствата на ДКЦ, които след това ги разпределят.