Уилям Норхаус и Пол Ромер, изследователи в областта на изменението на климата и иновациите, получиха престижната Нобелова награда за икономика.

Двамата печелят наградата за създаване на методи за разрешаване на някои от най-фундаменталните и неотложни проблеми: дългосрочен устойчив растеж на икономиката и благополучието на световното население.

Според изявлението на академията резултатите от изследванията на учените "значително разширяват обхвата на икономическия анализ, като изграждат модели, които обясняват как пазарната икономика взаимодейства с природата и знанието".

Научното изследване на Нордхаус показва как икономическата дейност взаимодейства с химията и физиката, което пък води до климатични промени.

Работата на Ромер показва как натрупването на идеи помага за устойчив и дългосрочен икономически растеж. Неговите изследвания полагат основата на ендогенната теория за растежа, довела до много нови изследвания на регулациите и политиките, които насърчават нови идеи и дългосрочен просперитет.

Уилям Нордхаус е известен учен в сферата на икономиката на промените в климата и глобалното затопляне. Той е роден на 31 май 1941 г. в Албакърки, Ню Мексико, САЩ.Нордхаус е професор по икономика в Университета в Йейл.

Пол Ромер е роден през 1955 г. Той е гост-професор на бизнес факултет на Нюйорския университет.