БНБ няма формално основание и не е преустановила техническата работа по приемането на еврото. Тя се извършва по график и в рамките на бюджета на банката за 2023 г.

Това заявиха от пресцентъра на Българската народна банка пред БТА по повод политически коментари, че процесът по присъединяване към еврозоната трябва да бъде спрян. По-рано днес пред журналисти в парламента депутатът от "Възраждане" Деян Николов посочи, че след като страната ни няма да влезе в еврозоната от 2024 г., то и решението на Народното събрание, задължаващо институциите да ускорят работата по приемането ни сред страните, използващи единната валута, няма обвързващ характер.

Николов призова, ако има нови стъпки в посока еврозоната, те да бъдат предприети след провеждането на референдума, иницииран от партията, която представлява.

Във връзка с това от БНБ заявиха, че работата по интегриране на страната ни към еврозоната не е спирала.

"На 13 април т.г. Управителния съвет на БНБ прие проект на нов Закон за БНБ, който създава правната рамка за работа на БНБ в условията на еврозоната. Проектът е предоставен на Министерството на финансите и е в процес на съгласуване с ЕЦБ. По план протича и подготовката за тестово отсичане на българските евромонети, както и адаптирането на платежните системи."

По друга тема, повдигната от "Възраждане", за връщането на златните резерви на страната ни от Лондон, от БНБ посочиха: "В своите периодични публични отчети БНБ предоставя изчерпателна информация за златните резерви на страната. Релокация на златните резерви не стои на дневен ред и няма връзка с процеса на присъединяването ни към еврозоната".

На 9 май, по време на форума "Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната", организиран от Икономическия и социален съвет, заместник-министърът на финансите Методи Методиев заяви, че за плавната и своевременна подготовка за приемане на единната европейска валута работи Координационен съвет, съпредседателстван от министъра на финансите и управителя на БНБ.

Въпреки че България няма да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., служебното правителство продължава работа по подготовката на страната ни за членство с ускорени темпове, каза тогава заместник-министър Методиев. Той припомни позицията на Министерството на финансите, че България полага всички възможни усилия да бъде готова да приеме еврото не по-късно от 1 януари 2025 г.

Методиев отбеляза и някои от приоритетите от работата по техническата подготовка, свързана с присъединяването към еврозоната. В процес на изпълнение са мерки, заложени в Националния план за въвеждане на еврото в България, приет от Министерския съвет през май 2022 г., подготвя се и закон за въвеждане на еврото у нас, а проект на нов закон за БНБ, регламентиращ функционирането на централната банка в еврозоната, предстои да бъде одобрен от МС и внесен за разглеждане в Народното събрание.

Както е известно по-голяма част от политическите партии ясно заявиха, че присъединяването на България към еврозоната остава стратегически приоритет за държавата. Присъединяването към еврозоната се подкрепя и от синдикатите, бизнеса и мнозинството граждански организации.