Дълговете, създадени в следствие на COVID-19, следвани от прекъсванията на веригите за доставка са най-големите предизвикателства пред бизнеса у нас. Това сочат резултатите от 28-ото годишно издание на Европейското икономическо проучване (EES2021), представящо очакванията на над 58 000 предприятия в 29 европейски държави за следващата година.

Проучването отразява негативните тенденции от очакванията на компаниите през 2021 година. Увеличени нива на очаквания за намаление на приходите от продажби в страната и чужбина, съпътстващи от намаление на позитивните им очаквания. Увеличаване на частта от компании, които ще запазят заетостта през 2021г., но въпреки това и увеличение на тези, които очакват намаление спрямо 2020 година.

Притесненията на компаниите у нас

за цените на енергията и суровините макар и с близък процент, намаляват с малко в сравнение с предишните две години от нива около 51% до 42% за 2021 година.

Драстично е намалението на затрудненията от липса на квалифицирани кадри, което спада с 22%, спрямо очакванията за 2019 и 2020-а. Това е логично, предвид увеличената безработица, предизвикана от пандемията и по-широкият достъп до кадри, смятат анализаторите. В същото време, обаче фирмите са значително по-притеснени по отношение на разходите за труд, бележейки нива от 41 на сто.

"Резултатите отразяват безпрецедентния характер и мащаб на продължаващата икономическа криза, която не само се отрази на търсенето, но и драстично възпрепятства производителността. Наследството от двойния удар неизбежно тежи върху европейския бизнес в много отношения. Отговорът на политиката трябва да бъде бърз, ефективен и координиран", коментираха от Българската търговско-промишлена палата.

Възстановяването по света

Рязкото общо влошаване на доверието в бизнеса, отразено в стръмен спад на годишна база във всички индекси на проучването, ясно показва, че европейското икономическо възстановяване няма да бъде бързо, тъй като много предприемачи все още се опитват да поемат ефекта от рязкото икономическо влошаване след март, коментират анализаторите. Бизнесът в по-голямата част от страните посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства. Респондентите от Южна Европа са особено разтревожени от натрупания дълг в резултат на COVID-19, докато западноевропейските страни подчертават опасенията относно липсата на квалифицирани работници.

Резултатите показват, че предприемачите очакват много тежка година напред, тъй като се справят с продължаващото въздействие на пандемията от COVID-19, както върху производителността, така и върху търсенето.