Да се създаде фонд за изкупуване на дюни в частни имоти, заменки на частни имоти по Черноморското крайбрежие и в територии от Натура 2000. Това е едно от предложенията на ПП-ДБ и на инициативата Зелени закони за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които бяха обсъдени с депутати, граждански организации и представители на местните власти в четвъртък в парламента. Фондът може да бъде към Министерството на околната среда и водите, обясни Вера Стаевска от Зелени закони. Предложението е да бъде управляван от УС, съставен от 11 члена, 6 от неправителствени организации, от Министерството на околната среда и водите и кметове на общини. Фондът може да бъде захранван от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), чрез ОП "Околна среда" както сега подобен механизъм е стартирал в настоящата програма с изкупуване на зони в Калиакра.

Надявам се РИОСВ Варна да завършат процедурите, за да не изгубим средствата, подчерта Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатични политики. Абсурд е, както се случва в момента, на плаж държавна собственост да имаме частна собственост, каза той.

Предложението е глобите за незаконно строителство и други нерегламентирани дейности по плажовете да отиват не в Министерството на туризма, а в този фонд. За нарушение на концесионен договор и увреждане на видове той да бъде прекратяван едностранно. Глобите да се увеличат многократно, защото са смешни, коментираха депутатите.

Това е началото на един дълъг и много важен дебат за запазване на българското Черноморие и възстановяването му от безобразното и безконтролно застрояване повече от 20 години.

На първо място Законът за устройство на Черноморското крайбрежие не защитава всички видове дюни, коментира Вера Стаевска. Организацията предлага завършване на процеса на картиране до 2 години от приемането на промените, актуализиране на картите на българските дюни на всеки пет години, изрична забрана за унищожаването при наличната към момента забрана само за отделни дейности. Да се ограничи поставянето на временни преместваеми обекти особени извън летния сезон.

Основният проблем е в концесията на плажовете. Инициативата предлага да няма концесии за 10-15 години, защото в момента масово няма изискване за инвестиции, концесионерите получават публична-държавна собственост, каквито са плажовете, което е равносилно на държавна помощ. Да се предостави стопанисването на местните власти, да се вменят отговорности на общините да отдават плажовете на търг под наем, коментира Вера Стаевска.

Не може да има нито една община, която да пита дюните дюни ли са, те трябва да се знаят, имаме не малко природни обекти и резервати, които са заличени, уникална флора и фауна, която може да изгубим завинаги както се е случило с блатното кокиче, каза съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. По този въпрос за първи път има шанс за мнозинство с ГЕРБ, каза в началото на изказването си той.

Трябва да се стремим към туризъм с висока добавена стойност. С промените на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие ще кажем "да" на нулевата толерантност към корупция, защото първите 100 метра са най-фрапантните случаи на корупция, заменките и смяната на предназначение са били част от историята, каза Петков.

Основната промяна е премахване на възможностите за застрояване на 100 метра от плажа, но по въпроса трябва да се мисли цялостно, защото какъв е смисълът ако на 100 метра няма строежи, а след това изникнат високи хотели. 

Едно от основните предложения е спиране на всякакво строителство на 100 метра от брега и на 500 метра в плажовете за природосъобразен туризъм каквито са Корал, Иракли, Карадере.

3eNews