Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на Главна дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението" с три обособени позиции договори МВР.

Служителите в дирекцията ще получат специални зимни и летни костюми и четири различни видове шапки, става ясно от информация в Агенцията за обществени поръчки. Зимните костюми са 12 0001, а летните-17 000 броя.

Изпълнители са Кооперативна организация на инвалидите "Ралица"-Стара Загора и ТПКИ "Недялко Царев"-Ямбол. Прогнозната цена на поръчката е малко над 5.4 милиона лева, а стоката трябва да е доставена в рамките на 24 месеца.