Годишната инфлация в еврозоната през април е ускорила растежа си до 1,7 процента спрямо 1,4 на сто през март и 1,2 на сто през април миналата година, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

В целия Европейски съюз инфлацията е била на равнище1,9 на сто през април спрямо 1,6 процента през март и 1,5 на сто преди година.

В България темпът на растеж на годишната инфлация се е ускорил до 3,1 процента през април спрямо 2,8 на сто през март и 1,7 на сто през април миналата година.

Показателят е най-нисък в Хърватия (0,8 процента), Дания и Португалия (по 0,9 процента). Най-високо годишно равнище на инфлация отчитат Румъния (4,4 на сто) и Унгария (3,9 процента).

Най-голям принос за растежа на инфлацията в еврозоната имат цените на услугите (+0,86 процентни пункта), следвани от цените на енергията (+0,51 проценти пункта), храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,29 процентни пункта).