Политическата стабилност, влизането на България в Еврозоната, ОИСР и Шенген са най-важните фактори за развитието на светлия бизнес в България. Около тези приоритети се обединиха Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), посланици и дипломати на страните от ЕС и САЩ. Те разговаряха по времена традиционната бизнес закуска, организирана от най-голямата работодателска организация в страната.

"За мен е изключително удоволствие и чест да Ви приветствам на днешната среща, чрез която продължаваме и развиваме една дългогодишна традиция на обмен на мнения между висшите дипломати от Европейския съюз и САЩ и представителите на най-голямата работодателска и бизнес организация ", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев в началото на срещата."

"Макроикономически монитор 2024"

По време на бизнес закуската беше представена новата, поредна двуезична публикация на КРИБ "Макроикономически монитор 2024", която прави преглед на ключови макроикономически показатели на България и дава прогноза за тенденциите през следващите 6 - 12 месеца.

В доклада си КРИБ отбелязва позитивни данни за българската икономика - ръстът на БВП, забавянето на инфлацията, търговията и положителните очаквания за бизнес климата. Очаква се ускоряване на стопанската активност през второто и третото тримесечие на 2024 г., придружено със стабилизиране на инфлацията около 3%.

Притеснителни обаче остават данните за индустриалното производство и добивната индустрия, които продължават да бележат спадове, както и устойчиво ниското ниво на инвестициите в дълготрайни материални активи като процент от икономиката в исторически план и спрямо близките за България държави от Източна Европа.

От друга страна, очакванията за бизнес климата у нас се подобряват, особено в сектор строителство, търговия и услуги. Ръстът на кредитирането през април 2024 г. от 13.13% на годишна база обхваща както заемите към бизнеса, така и тези към домакинствата с подчертан интензитет в жилищното кредитиране. Макар и кредитирането да е важен индикатор за икономическия растеж, с оглед на намеренията на България да влезе в eврозоната, то трябва да бъде внимателно проследено с цел устойчивост и балансираност, имайки предвид директната му корелация с увеличаването на паричната маса и инфлацията, пише в макроикономическия мониторинг на КРИБ.

Важните теми за България

Теми на последващата дискусия днес бяха процесът по влизане на България в Еврозоната, подобряване на достъпа на чуждестранния и местния бизнес до висококвалифицирана работна ръка, активно сътрудничество с образователните институции, и устойчивото и предвидимо управление на финансовата рамка на публичния и частния сектор. КРИБ получи препоръка да бъде по-активна част от обществения диалог относно разясняването на ползите от присъединяването на страната към Еврозоната и провеждането на образователна реформа, която да отговори на дългосрочните предизвикателства пред пазара на труда в страната и Европа. Управителният съвет на КРИБ отличи готовността на банковия сектор за приемане на общата валута, уменията на бизнеса да подобрява качеството на пазара на труда в посока капацитет и приобщаване и подпомагането на иновативни и капитало-интензивни инвестиции в сфери като ядрената енергетика.

КРИБ и дипломатите се обединиха около ключовото значение на Еврозоната, ОИСР и Шенген за по-тясната и необратима интеграция на българската икономика и общество с Европейския съюз, както и около важността в България да се формира редовно и стабилно правителство.

В края на срещата беше постигната договореност диалогът между КРИБ и дипломатите от ЕС и САЩ в България да продължи, наред с представяне на периодичен анализ на макроикономическата обстановка в страната.

Участници в бизнес закуската

В срещата по покана на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев участваха от страна на Европейкия съюз: посланикът на Белгия (страна председател на Съвета на ЕС) Н.Пр. Фредерик Мьорис, посланикът на Австрия Н.Пр. Андреа Икич-Бьом, посланикът на Германия Н.Пр. Ирене Планк, посланикът на Дания Н.Пр. Йес Брогорд Нилсен, посланикът на Италия Н. Пр. Джузепина Дзара, посланикът на Нидерландия Н. Пр. Симон ван дер Бург, посланикът на Словения Н. Пр. Наташа Бергел и посланикът на Унгария Н. Пр. Миклош Борош. Присъстваха също така заместник-посланикът на Испания Хайоне Серейхо, заместник-посланикът на Хърватска Саня Губерина, пълномощният министър към посолството на Гърция Димитриос Михас, както и ръководителите на търговските и икономически отдели на посолствата на Белгия и Полша. От страна на евроатлантическите партньори в срещата участваха посланикът на САЩ в България Н.Пр. Кенет Мертен и изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов.

Управителният съвет на КРИБ беше представен от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, заместник-председателя на КРИБ Боряна Манолова (Сименс България), членовете на УС Джейсън Кинг (Йетел България), Евгений Иванов, Зарина Генчева (Моушън Артс), Илиян Терзиев (Камарата на строителите в България), Красимира Хаджийска и Елена Велкова (Нова Броудкастинг Груп), Кристина Ескенази (Биотехнологичен и здравен клъстер), Любомир Станиславов (Автопарк България), Роберто Санторели (Конфиндустрия България, организацията на италианския бизнес в България), Петя Димитрова (Пощенска банка), Стоян Ставрев (БКО), Андон Тушев (Тал Инжинеринг).