Генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски подписал договора за модернизация на железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Отсечката е част от проект "Модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец".

Проектът трябва да е изпълнен до края на 2025 г. След реконструкциите в участъка влаковете ще могат да се движат с до 160 км. в час.

Изпълнителят - ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин", включва регистрираните у нас клонове на турските фирми "Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети" АД и "Дуйгу Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш Тиджаред Ве Санайи Лимитед Ширкети" ООД.

Участъкът между Елин Пелин и Вакарел е най-тежкият и труден за изпълнение от цялото трасе между София и Пловдив. Неговата дължина е приблизително 20 км и в обхвата му попада най-големият жп тунел в България, с дължина 6.8 км, който ще бъде построен по тунелен способ и ще бъде напълно съвместим с изискванията за оперативна съвместимост. Подобно съоръжение не е строено у нас от 50-те години на XX век, когато в периода 1949-1951 г. е построен тунел Козница, свързващ Стара планина и Същинска Средна гора.

В рамките на обекта ще бъдат изградени нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, Разделен пост Вакарел и връзката му с гара Вакарел. В обхвата на проекта са включени нова контактната мрежа и нови системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони. Ще бъдат изградени и 2 броя двутръбни тунела с приблизителна обща дължина 1,5 км, пътен надлез и пътен подлез, 8 моста и естакади, 11 водостоци, шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м, отводнителни съоръжения, нови системи за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията и изграждане на нови системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

Стойността на договора за строителство е 498 800 012 лева без ДДС.