Алкохолните напитки са един от секторите, които първи ще заработят с електронни етикети. В края на 2023 г. за всички алкохолни напитки, които се търгуват на територията на Европейския съюз, ще бъде задължително да се предостави информация за съставките и хранителните стойности, съобщи Българската търговско-промишлена палата.

Изискването на Европейската комисия се очаква да бъде оповестено в началото на декември 2021 г. Информацията ще може да бъде представена върху етикета на продукта или в дигитален вид. Изискванията ще важат и за производителите извън EС, които предлагат свои продукти на европейския пазар.

В сътрудничество между Европейския комитет на винопроизводителите в Европа /Comite Europeen des Entreprises Vinse/ и Spirit of Europe е разработена европейска платформа U-label, която позволява на фирмите от бранша лесно да създават електронни етикети, съдържащи информация за състава и хранителните стойности на съответния език.

Платформата е била представена на провеждащия се във Варшава форум GS1 in Europe в рамките на тази седмица. В платформа U-label е предвидена възможност за връзка с бази данни на GS1, какъвто е Продуктовият каталог на GS1 България. Очакванията към GS1 по този проект са осигуряването на оперативна съвместимост между системите и предоставянето на информация за продуктите. В платформата са заложени общ модел на данните и автоматичен превод.