Свързаните с доходите и трудовия стаж пенсии в преобладаващата си част представляват основния източник на доходи за европейците на възраст 65 и повече години. Въпреки това, по-малко от половината потребители в ЕС са уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през целия си период на пенсиониране. В няколко държави това ниво на увереност, обаче, пада до 30% или дори по-малко, което поражда опасения относно адекватността на пенсиите, се казва в репортажа на телевизионния канал Евронюз (Еuronews) по повод последните окончателни данни на Евростат (2021 година) за пенсиите в ЕС, публикувани от статистическата агенция Евростат миналия месец.

Защитата на възрастните хора от бедност е ключова функция на пенсионните системи. Пенсията по старост е периодично плащане, предназначено за:

1. Поддържа доходите на бенефициента след пенсиониране от платена работа на законната или стандартна възраст; или

2. Подпомага доходите на възрастни хора (с изключение на случаите, когато плащанията се извършват само за ограничен период от време).

Огромни различия в пенсиите в Европа

Според Евростат, пенсиите за старост в Европа варират значително както в номинални стойности, така и в стандарти на покупателна способност (СПС). За да опрости данните, Euronews Business преобразува годишните пенсионни доходи в месечни суми, като ги раздели на 12 месеца.

През 2021 г. средният брутен месечен разход за пенсия за старост на бенефициент в рамките на ЕС варира широко, от 2575 евро в Люксембург до 226 евро в България*, като средното за ЕС е 1224 евро.

Източник: Евростат

Включвайки и държавите-членки на Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и страните кандидатки за членство в ЕС, Исландия отчита най-високата средна стойност от 2762 евро, докато Албания има най-ниската от 131 евро.

"Голямата четворка на ЕС" и скандинавските страни над средната пенсия за ЕС

Пенсията за старост на бенефициент надвишава средната за ЕС във всички страни от "Голямата четворка" на ЕС. Италия отчете най-високата пенсия от 1 561 евро, докато Франция, Испания и Германия показаха почти идентични стойности, всяка около 1 450 евро.

Скандинавските страни също се представиха силно, със средни пенсии за старост, надвишаващи тези на "Голямата четворка".

Балканските страни са с най-ниски пенсии

Най-ниските седем места в класацията се държат от балкански страни. Средният разход за пенсии за старост в Люксембург е близо 11 пъти по-висок от този в България, което подчертава значителни различия. Дори ако изключим Люксембург като странично отклонение, средната стойност за ЕС остава почти шест пъти по-висока от отчетената в България.

Някои от тези различия в пенсиите могат да се дължат на различни ценови нива в държавите-членки на ЕС, тъй като Евростат отбелязва, че общите разходи за живот се различават значително в целия регион.

Разликите в пенсиите намаляват значително по отношение на покупателната способност

При стандартите на покупателната способност (СПС), изкуствена валутна единица, която коригира разликите в ценовите нива между страните, различията значително намаляват.

Източник: Евростат

В СПС средната пенсия за старост варира от 437 в България до 1681 в Люксембург. Това означава, че един пенсионер в Люксембург е получавал брутна пенсия близо четири пъти по-висока от тази в България.

Според проучването на Евробарометър от 2023 г. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), само 42% от потребителите в ЕС се чувстват уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през целия период на пенсиониране.

Нивата на увереност показват значителни вариации между страните, като Люксембург (61%), Нидерландия (59%) и Дания (58%) отчитат най-високата увереност. Обратно, най-ниските нива на увереност се наблюдават в Латвия (23%), Словения (27%) и Полша (28%).

Силна корелация: Пенсии срещу увереност в пенсионирането

"Евронюз Бизнес" (Euronews Business) установи силна положителна връзка между нивото на финансова увереност за комфортен живот по време на пенсионирането и размера на месечната пенсия за старост.

Тази корелация показва, че по-високите нива на увереност преобладават в страните с по-високи пенсии, докато увереността има тенденция да намалява на местата с по-ниски пенсии.

Европейският парламент предупреждава за риск от бедност в напреднала възраст

Експертни групи и заинтересовани страни са представили редица препоръки за укрепване както на устойчивостта, така и на адекватността на пенсионните системи на ЕС според съобщение на Европейския парламент.

"Начинът, по който пенсионните системи са проектирани в момента, оставя все повече хора в риск от бедност в напреднала възраст. Тази тенденция е в противоречие с усилията на ЕС за намаляване на бедността", предупреждава Европейският парламент.

Предизвикателства в международното сравнение на пенсиите

Сравняването на международните пенсионни нива е предизвикателство поради значителните различия в пенсионните системи. Тези сравнения често пренебрегват влиянието на данъчното облагане и социалните вноски върху окончателните размери на пенсиите. Цифрите са изчислени от базата данни на Евростат, като общите разходи за пенсии за старост се разделят на броя на получателите.

"Важно е да повторим, че тези цифри за пенсионните разходи на бенефициент не отразяват непременно нивото или адекватността на индивидуалните пенсии за старост в различните страни", напомня Евростат.

*През следващите три години - 2022, 2023 и 2024 пенсиите в България за навършени години и трудов стаж се увеличавани съответно с 10%, 11% и 11%, което общо се равнява на 80 евро или общо 306 евро към 1 юли на настоящата година. След време Евростат би трябвало да промени стойностите за съответните години, но дори и тогава България ще остане на дъното в ЕС, защото преди нас средната пенсия на Румъния е в размер на 382 евро или с близо 80 евро повече.