Без никакви дебати парламентът прие на първо четене вдигането на данъка за старите автомобили. Това решиха депутатите с приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Депутати гласуваха и разглеждането на закона между гласуванията да е 6 дни, по предложение на шефката на бюджетната комисия.

Колите, които замърсяват околната среда, ще плащат по-висок налог от останалите. Занапред ще се отчита и екологичен компонент заедно със сегашния имуществен/мощност и година на производство/. Той отчита екологичната категория на колата. Така по-старите автомобили с евросертификати под 3 ще имат утежнения в данъка за сметка на по-новите с евро 5 и 6, обясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Стъпката според нея е доста умерена и налогът ще скочи с не повече от 20-30 на сто. Като се има предвид, че по принцип тези коли са с по-ниско облагане, крайната сума няма да натежи много върху бюджета на собствениците на автомобили, обори Стоянова обвинението на левицата, че с тази промяна хората ще обеднеят още повече. Мярката била най-вече срещу замърсяването на въздуха и ще ограничи превръщането ни "във втора употреба пазар за старите коли на Европа".

 

В промените е разписано и отпадането на облекчение за основно жилище, ако собственик е обявил повече от 1 жилище за основно. Той ще дължи данък в пълния му размер за всички жилища.

Досега за основно жилище се ползваше облекчение 50 на сто от данъка, всеки, който е декларирал повече от едно основно жилище, просто е заобикалял закона, обясни логиката председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. По този начин се давала и възможност на общините да си потърсят парите от тези, които досега са се опитвали да бягат от закона. Основно жилище е това, където живее семейството, не може да имаш три или пет основни жилища, досега това се случваше, отбеляза Стоянова.

Тя обясни, че собственици с повече жилища в различни градове ги обявявали за основни жилища и така пестели от данъци. Стъпката била важна, за да се прекрати порочната практика.

По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се предлага ползването и от двамата родители, когато доходите им не позволяват да се прилагат от единия родител. Целта е да се даде възможност на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението, пише в мотивите си вносителят-Министерският съвет. Посочените промени ще важат още за тази година.

За самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки, да става само по електронен път. Промените ще се прилагат за годишната данъчна декларация и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.

Повишава се стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв. от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Те ще се облагат с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа.

С поправки в Закон за акцизите и данъчните складове се залага заплащане на пълното задължение за акциз при надвишаване на годишното допустимо производство от 200 000 хектолитра бира от лице с удостоверение за независима малка пивоварна. Разширява се и обхватът на обектите, в които ще се извършва търговия с тютюневи изделия, като се включват всички обекти, в които се зареждат моторни превозни средства, независимо какъв вид горива продават.

В Закон за митниците отпада задължението митничарите, с изключение на заемащите технически длъжности, два пъти да декларират своето имотно състояние - веднъж пред директора на Агенция "Митници" и втори - в декларацията по закона за противодействие на корупцията.

Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

Депутатите решиха посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка.

Предвиждат се и изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв.. Отпада изискването размерът на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.

Парламентът реши още да бъде закрит Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а към Агенцията по вписванията да бъде създаден регистър на юридическите лица с нестопанска цел.