Индикаторът за икономическа активност на България (ИИА) отслабва през второто тримесечие на годината до -0,26 пункта, достигайки най-ниско ниво от началото на 2014-а година, след като през първото тримесечие отбеляза слабо подобрение, показват резултат и от последно проучване на Министерството на финансите.

Намалението на индикатора е свързано със спада на цикличния компонент, докато дългосрочната позиция на икономиката остава близка до нулата.

Цикличното понижение на ИИА отразява негативните ефекти по линия на отслабената външна среда (представена с реалния растеж на БВП на 28-те страни-членки на ЕС) и свързаните с нея индикатори, които показват вътрешната икономическа активност. Това засегна в най-голяма степен индустриалното производство, поръчките и общия бизнес климат.

Цикличната позиция на приходите от ДДС също отслабва, поради отчетеното намаляване на постъпленията от внос, ограничено от негативната динамика при вноса от трети страни през второто тримесечие, отбеляза финансовото министерство.

Динамиката на ИИА през второто тримесечие показа по-висока степен на синхронизираност между цикличния компонент на индикатора Eurocoin, определян от Центъра за изследване на икономическата политика (CERP) в Лондон и на Италианската централна банка (BOI), и флуктуациите на индекса ИИА през текущия период. През второто тримесечие оценената циклична позиция на Eurocoin се понижи до най-ниската си стойност от средата на 2013 година. Това кореспондираше с цикличния спад и на българския индикатор за икономическа активност.

През третото тримесечие индексът Eurocoin продължи да бъде неблагоприятно повлиян от забавянето в международната търговия и отслабената индустриална активност. Въпреки това през юли индикаторът отбеляза повишение, поради отчетеното подобрение в доверието на потребителите и нарастването на регистрираните нови автомобили. В резултат на това цикличното понижение на Eurocoin бше по-задържано. Очаква се това да ограничи и намалението на българския ИИА през третото тримесечие.

Според предварителните оценки на финансовото министерство ИИА ще се стабилизира през третото тримесечие. Това ще бъде в голяма степен обусловено от подобрените оценки за показателите за бизнес климата в промишлеността и натоварването на производствените мощности.