Отпадна предложението за актуализация на данъчните оценки на имотите, според което при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за закупуване на нови и съществуващи жилища за двугодишен период, считано от следващата година, базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър се актуализира. Това стана при гласуването на второ четене на изменения в Закона за местните данъци и такси. Така промяна на такса смет заради актуализацията на данъчните оценки на имотите няма да има догодина.

Няма да бъдат прилагани и различни местни данъци според района и вида на сградата, добавя БТА.

Депутатите приеха при преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в нея, както и при промяна на други обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, служителите в общината да отразяват промяната служебно, за което на данъчно задълженото лице се изпраща уведомление в 30-дневен срок.

Не се подава данъчна декларация при преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в нея, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, които са вписани в регистри, поддържани в електронен вид, гласува Народното събрание.

Данъчно задължените лица не носят отговорност за случаите, в които Общината не е събрала служебно информация за променени обстоятелства.

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България министърът на финансите, след съгласуване с министъра на електронното управление, одобрява със заповед образци на заявления и документи, издавани от общините за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци, записаха още депутатите.

Парламентът отхвърли на второ гласуване законопроекта на "Възраждане" за допълнение на Закона за местните данъци и такси.