От години в България се говори за изгаряне на биомаса и получаване на енергия. Биомасата е слама, слънчогледови люспи и е изцяло екологичен възобновяем източник на енергия. Използването на възобновяеми източници на енергия води до чувствителен спад на емисиите от въглероден диоксид, намаляване на енергийната зависимост, както и развиване на нови производства и създаване на работни места. Но предвид "Зелената сделка" всички са насочени към използването и в енергетиката.

Доказано е, че нивата на вредни емисии са значително по-ниски, когато се изгаря екологичната биомаса. Според анализи, съдържанието на пепел в 1 тон обработена дървесина и дървесни продукти е 88 пъти по-ниско от намиращото се в същото количество въглища.

Някои топлофикации вече използват биомаса в дейността си, други тепърва се заемат да развиват подобни проекти. Всички потвърждават, че чуждият опит показва, че въвеждането и като гориво за производство на енергия ще допринесе за подобряване на въздействието върху околната среда. Дали е истина?

Оказва се, че 90-те е започнало използването на биомасата в ЕС като възобновяем източник на енергия. Преди 20 години делът и е бил 63% от мощностите от възобновяеми източници на енергия.

В последните 20 години в развитите страни са построени и внедрени стотици мощности, произвеждащи енергия от слънчева енергия и вятър, но и от биомаса.

Примерите за използване на биомаса като възобновяем източник на енергия от Европа са много. Най-сериозен опит в производството на енергия от биомаса сред страните в ЕС имат Финландия, Швеция и Австрия.

Още в края на 80-те във Финландия е изградена и внедрена в експлоатация когенерация, почти изцяло захранвана от торф и промишлени дървесни отпадъци. Инсталацията има мощност от 295мв/ч. За сравнение един котел от най-голямата въглищна централа в страната ТЕЦ Бобов Дол може да произведе не повече от 200мв/ч. Това производство захранва град с 80 000 жители, фабрика за хартия и осигурява електрическа енергия за мрежата.

Този пример показва, че внедряването в експлоатация на подобни съоръжения е доказало преди десетки години своята висока ефективност. Ясно е, че внедряването на биомаса би се отразило благоприятно на екологията на нашите топлофикации. Но това ще се случи единствено, ако по-голяма част от тях получат право да преминат поне частично към използването на биомаса като източник на енергия. Тя със сигурност е далеч по-екологичен вариант в сравнение с остарялото вече използване на добивни ресурси, каквито са въглищата.