В своя декларация Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява задоволство от факта, че България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни семейство. Същевременно работодателската организация критикува остро правителството за липсата на навременен и ефективен диалог с бизнеса, за забавени икономически мерки и за извънредното законодателство, "писано на крак. 

АИКБ настоява за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при подобни кризи от мащаба на COVID-19 (втора вълна), за да има предвидимост и минимизиране на неблагоприятните последици, така и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда.

Във връзка с предложения от Европейската комисия мащабен план за "устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки" възстановяване с бюджет от 1,85 трилиона евро от АИКБ предлагат да бъдат съсредоточени умения, ресурси и време за възстановяване на икономиката от претърпените щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел подобряване позициите на българската икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, което, според Асоциацията, без съмнение ще претърпи сериозна трансформация.

От АИКБ все пак подчертават да не се губи от поглед необходимостта от продължаване на усилията за подобряване обезпечеността и работата на здравната система.

Работодателската организация настоява за компенсация на затворените дейности. Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат мерки за запазване на заетостта с компенсаторен характер - т.е. всеобхватно, дори и поради ограничен ресурс да е непълно. Такъв бе и е европейският принцип и действие, се казва в съобщението на АИКБ.

България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата на фронта се осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не проведе навременен и ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности, подчертава организацията.

От АИКБ разкритикуваха приложеното у нас извънредно законодателство, "писано на крак и оспорвано поради това и до момента". Ограничаването на правото на придвижване между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно положение може да го постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при работещ обществен транспорт и метро - е и неуместно, отбелязват от АИКБ.

Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано, посочва АИКБ.

Работодателската организация предупреждава, че кризата е откроила системните проблеми в здравеопазването ни, които са били видни и преди нея.

Фокусирани върху материална база, координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и спазването на правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на детски и женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика, се казва в декларацията на АИКБ.