Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да преразглежда своята стратегия редовно в бъдеще и да приема по-устойчиви инвестиционни практики. Това заяви управителят на централната банка на Финландия и член на Съвета на директорите на ЕЦБ Оли Рен.

В момента ЕЦБ извършва обширен преглед на своята стратегия. Това е първият такъв преглед от 2003 г. насам.

"Смятам, че е добра идея да преглеждаме редовно стратегията на паричната политика на ЕЦБ, например на всеки пет години", каза Рен в уеб семинар.

Според него ЕЦБ трябва да вземе предвид в своята проверка на стратегията глобалните предизвикателства, като изменението на климата и необходимостта от устойчиво икономическо развитие. Той напомни, че Централната банка на Финландия се ангажира през 2019 г. да приеме принципите на ООН за отговорни инвестиции.

"Откъснахме се от определени "черни" или "кафяви" компании. Логично е, че подкрепям същото за програмите за закупуване на ценни книжа на ЕЦБ", каза Рен, позовавайки се на система за цветно кодиране за оценка на това колко "зелена" или "замърсяваща" е една компания.