От новата 2020 г. точката за доставка за руския природен газ за България ще бъде променена и тя ще бъде "Странджа 2". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция в сградата на енергийното министерство. Участие взеха още изпълнителните директори на "Български енергиен холдинг" Жаклен Коен, на "Булгаргаз" Николай Павлов и на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Точката на доставка на природен газ се променя и вече ще е Странджа - 2. Това е породено от икономическия ефект и по-добрите условия за потребителите на природен газ. Така ще спестим на 170 млн. лева от таксите за пренос на газ. Това ще доведе до намаляване с 5 % на руския природен газ. От 1 януари 2020 г. тези промени ще влязат в сила", обяви Теменужка Петкова.

"В края на миналата година беше актуализирана енергийната стратегия и на страната и в нея бяха включени два много важни проекта. Единият от тях е свързан с разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българската граница до българо-сръбска граница", добави Петкова.

"Другият проект е свързан с участието на "Булгартрансгаз" в терминала за втечнен природен газ на Александруполис, но като акционер. Всички тези промени, които се случват в проектите с природен газ около нас, налагат ние да бъдем актуални и адекватни на ситуацията в момента. Поради тази причина "Булгаргаз" от средата на юни е в преговори с колегите от "Газпром" експорт и това, което успяхме да финализираме, са промените във входната точка на доставка. Това, което колегите успяха да договорят след дълги преговори, след анализи, както по отношение на техническите параметри на входната точка на доставка на "Странджа 2", това са входната точка на доставка, за която колегите от "Булгартрансгаз" успяха да реализират успешно първите 11 км от разширението на инфраструктурата на територията на България", обясни министърът на енергетиката.

"Това, което колегите успяха да договорят и да направят анализа веднъж от техническа и веднъж от финансова гледна точка, показа, че към настоящия момент целесъобразно за България, за българските потребители е точката на доставка да бъде променена и тя да бъде "Странджа 2". Финансовите анализи показаха, че българските потребители в рамките на годишна база ще спестим над 70 млн. лв. от таксите за пренос по Трансбалканския маршрут", каза още министър Петкова.

"Това ще доведе до намаляване на цената на руския природен газ за България, като първоначалните анализи показват, че това намаление ще е около 5%. Отделно от това колегите от "Булгартрансгаз" направиха и техническите проби, провериха техническите параметри във връзка с възможността за експлоатация, те са положителни. Това, което искахме да ви съобщим, е, че от 1 януари 2020 г. точката за доставка за руския природен газ за България ще бъде променена и тя ще бъде "Странджа 2". Причините са икономическият ефект от тази промяна, по-добрите условия за българските потребители на природен газ", посочи Теменужка Петкова.

На газовата борса се отварят нови сегменти за търговия

От 2 януари 2020 г на газовата борса в България започва многостранна търговия на организирания борсов пазар. За целта оттогава ще заработят нови платформи за търговия на борсата, съобщи изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, който е и председател на Съвета на директорите на "Газов хъб Балкан", на брифинга днес.

Малинов уточни, че на газовата борса оттогава ще функционират платформи за многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (спот), дългосрочен сегмент и брокерска услуга.

От борсата на 19 декември уточниха, че спот сегментът на платформата ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти "в рамките на деня", "ден напред", както и продукти за нуждите на балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи.

Дългосрочният сегмент на платформата за търговия ще предлага продукти, търгувани на средносрочна и дългосрочна база на анонимен принцип. Брокерската услуга дава възможност за сключване на договори за покупка на газ от страна на крайни клиенти/крайни снабдители, пряко присъединени към газопреносната система на България, без за тях да възникват разходи за членство на платформата за търговия и без да има нужда да получават достъп до услугите по достъп и пренос през мрежата.

Освен до либерализация това ще доведе и до по-добри финансово-икономически условия за крайните потребители на природен газ, каза Малинов.

Строителството на "Балкански поток" продължава и в момента, независимо от атмосферните условия, отговори на журналистически въпрос изпълнителният директор на "Булгартрансгаз". Над 215 км тръби са доставени. Над 110 км от полосата е почистена и подготвена за строителство. Над 50 км тръби са разнесени по самото трасе. Над 35 км от тръбите са заварени и в момента вървят тестовете на заваровъчния процес, посочи още Малинов.