През 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 57 901.4 млн. лв., което е с 3.3 на сто повече в сравнение с 2018 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През декември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 127.8 млн. лв. и намалява с 2 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 61 272.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.5 на сто по-малко спрямо 2018 година. През декември 2019 г. общият внос на стоки нараства с 1.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 947.2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2019 г. и е на стойност 3 371.4 млн. лева. През декември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 819.4 млн. лева.

През 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.4 на сто в сравнение с 2018 г. и е на стойност 19 130.4 млн. лева. През декември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 580.7 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2019 г. намалява с 11.9 на сто в сравнение с 2018 г. и е на стойност 20 245.7 млн. лева (по цени CIF). През декември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1а738.4 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 115.3 млн. лева. През декември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 157.7 млн. лева.