Държавата да спре да работи кампанийно само, когато има отворени програми и да направи всички необходимо да осигури финансиране за изграждане на капацитет в общините. Необходимо е да имаме постоянен достъп до техническа помощ. Това съобщи по време на откриването на форума "Кметовете говорят" в Габрово кметът на града Таня Христова. Събитието е организирано от общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и община Габрово, а 3eNews e медиен партньор.

Може ли да се провали първа фаза от

програмата за концепции за развитие в регионите

Всички общини трябва да са минимум капацитетни, за да няма човек лишен от възможност да се възползва от конкретна програма. Кметът на Габрово коментира този въпрос по повод старта на кандидатстването по Програмата Развитие на регионите 2021-2027 г.. Във Фаза 1 общините представят до края на септември концепции за развитие на своите общини в сътрудничество с бизнеса и различни организации. Според нея има опасност този първи етап да се провали, защото времето е твърде кратко и някои общини ще имат нужда от техническа помощ. В отговор заместник-министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева каза, че вече започват информационни дни във всички общини и се ползва консултантската подкрепа на Националното сдружение на общините в България. На следващия етап след представяне на проектните концепции и избирането на предложенията до реализиране на конкретните проeкти ще се предвиди техническа помощ и консултантска подкрепа за общините, стана ясно от думите на Бонева. Така след избора на проектите ще изградим мост между първа и втора фаза за успешно реализиране на идеите на местните власти, допълни тя.

Регионалното министерство ще осигури консултантска помощ

във втора фаза за успешно реализиране на проектите

Ще заложим на многостепенно управление и адекватно разпределение на функциите на държавна и местна власт, каза още Бонева. Тя посочи пример след среща с местните власти в Украйна, които са посочили децентрализацията като причини войната още да не бъде спечелена от агресора Русия. Важно е да направим така при бедствия и аварии, кризи или военен конфликт общините да имат възможността да реагират и гражданите да знаят на кого да разчитат. С новия подход за стимулиране на партньорства в програмата за развитие на регионите очакваме акцент върху зелените инвестиции и енергийната ефективност. Тази мярка се появява пет години след старта на работата по нея и сега интензивното отваряне на схеми притеснява местните власти.

До 27 септември трябва да подадат проектни идеи, които досега нито една община в България не е разработвала, дотогава трябва да представят своите концепции пред регионални съвети и да проведат обществени консултации с гражданите. Стартът на това упражнение няма да е смислен, ако не го превърнем в постоянни дискусии, каза Христова. Тя предложи пилотно да бъде специално подпомогната амбицията на градове като Габрово и София да постигнат въглеродна неутралност поне 20 години по-рано отколкото всички останали или до 2030 година. А след това техният модел да се приложи във всички останали общини. Бонева коментира, че всеки тръгват на информационни дни първо в Русе, Варна, Бургас като целта е да няма проект, който да не бъде консултиран. Ще се опитаме да пренесем примера на Габрово, София, Бургас върху другите общини и да разпространим добрите островчета, да мултиплицираме добрите примери, увери Бонева. Дали ще успеем предстои да видим, каза още заместник-министърът.

Внимателна преценка при избора на консултанти

Същият проблем с липсата на техническа помощ общините забелязват и по отношение на пилотната програма за ВЕИ в домакинствата за собствени нужди. Недобронамерени консултанти се възползват от липсата на информация и искат например по 2000 лева комисионна, за да попълнят бланка, която не отнема много време, каза кметът на Габрово Таня Христова. За този проблем сигнализираха и от община Русе. Общината няма капацитет и с един или двама специалисти по европейски политики и инженер енергетик се опитва съдейства на гражданите. Но и тези специалисти нямат пълната информация от централната власт, посочи заместник-кметът на Русе Магдалина Илиева. В центрове на информация се превръщат частните фирми. Естествено, там където е необходима тяхната експертиза, няма как да бъдат заместени, въпросът е, че от общините се очаква да съдействат на гражданите на всякакво ниво.

Местни власти предупреждават за нуждата от

конструктивно укрепване на сградите преди саниране

Затова трябва да се предвиди ресурс за повишаване на капацитета в общините. Магдалина Илиева посочи и друг сериозен проблем при санирането, голяма част от сградите имат нужда не само от саниране, а от конструктивно укрепване. Това е изключително голям ресурс и някои от проектите може да отпаднат, защото са много скъпи именно заради този компонент. Това ще се окаже проблем за все по-голяма част от сградите в България, подчерта и Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

След края на безвъзмездната помощ,

на преден план излиза необходимостта от финансово консултиране

Финансова и техническа помощ е фрагментирана и кампанийна, не е постоянно явление, подчерта като проблем и изпълнитеният директор на Агенцията за устойчиво и енергийни развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев. Досега програмата за обновяване на сградите беше с безвъзмездно финансиране и нямаше необходимост от допълнително консултиране, но на преден план вече излиза необходимостта от финансово консултиране. В момента по програмата за малките ВЕИ за домакинствата не е предвидена техническа помощ, но се очаква общините да съдействат на гражданите при необходимост. Това може да се преодолее донякъде с комуникация и ясна перспектива, коментира Алексиев. Нужно е да работим за спиране на старт стоп във финансирането на програмите. Ако изчерпим необходимия ресурс във финансирането за енергийна ефективност и ВЕИ, следващият може да се появи след седем години, трябва да намерим подходящи инструменти това да бъде процес, каза още Алексиев. Всяка година трябва да има заделен ресурс, но и няма как с публични средства да обновим всички сгради, за пореден път посочиха специалистите.

Общините искат край на кампанийното финансиране и подкрепа,

настояват за постоянна комуникация на политиките

Общините не са съгласни и с липсата на комуникация по отношение актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата. Община Габрово има план енергетика и климат и не само, плановете на всички общини трябва да бъдат интегрирани в националния план, смята кметът на Габрово. А Ангелина Бонева подчерта, че се опитват в актуализацията на плана да бъдат гласа на местните власти.

Да бъдем нестандартни и да мислим иновативно, не само да направи една сграда енергийно независима или въздухът в едно населено място по-чист, иновацията не се разписва в нормативен документи. Разбира се, без разписване на стимули за развитието й в нормативна уредба, няма как да се случи, каза кметът на Габрово. Ключовата роля на общините трябва да бъде осъзната, за да може те да бъдат въвлечени във формирането на политиките на най-ранен етап. В тези предизвикателни кризи, без висока амбиция, няма как да правим иновации, каза още Таня Христова.

Зелената енергия се случва по места, а общините са на челни позиции, когато говорим за посрещане на кризи, каза Драгомир Цанев. Това няма да бъде последната криза и е много важно да сме взели поука, защото кризите на утрешния ден се посрещат със знанията от вчерашния и е много важно какви са те, подчерта още Цанев.