България сериозно изостава в европейската класация за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), където в по-лоша позиция от нас е само Румъния.

Според Доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR) за 2017 г., България заема 21-во място в ЕС по процент на лица, които са използвали интернет през последните 3 месеца (68%), 27-мо място по е-пазаруване и по потребители на услуги на електронното управление. На 28-мо (последно) място се нарежда страната ни по използване на интернет банкиране, по МСП, които осъществяват онлайн продажби, както и по използване на облачни услуги. Лидерската първа позиция заемаме единствено по процент на лицата, които ползват интернет за видео разговори.

Като добър пример по отношение е-услуги за бизнеса и гражданите може да се посочи само Националната агенция за приходите, но за съжаление е-управлението в България като цяло е съпътствано от разпиляване на ресурси и енергия, които не дават очаквания ефект - и като резултат, и като срокове за реализация.

Това са изводите на експерти от БСК представени на конференцията "Е-управлението-национален приоритет". От изнесените данни стана ясно още ,че от около 17 000 регистри в българската администрация едва 46 бр. са свързани към Regix (Registry Information eXchange system), а за 10% от тях (т.е. около 1700 регистъра) няма административно основание да съществуват. Огромната част от регистрите (около 14 000 бр.) са на общински администрации, а около 1700 са на централната администрация.

Дигитализацията на едни неефективни административни процедури не ги прави по-полезни за гражданите и бизнеса. Недомислени промени в нормативните документи и объркани административни процеси блокират, например, работата на Търговския регистър и на много фирми им се налага в момента да отлагат провеждането на общите си събрания, заради забавянето на Агенцията по вписване да публикува поканите за тяхното провеждане в разумни срокове. това каза Жечко Димитров от БСК.

"Цената за липсващата все още "Единна входна точка" за подаване на годишните финансови отчети от години продължава се заплаща от бизнеса и гражданите с огромно загубено обществено време и разход на средства. БСК от много години обръща внимание, че липсата на публичен регистър на банковите сметки на юридическите лица е в услуга единствено на некоректните търговци. Липсата на регистър на регулаторните режими, вкл. единни стандарти, образци (формуляри), отговорни институции, срокове и дължими такси, права и задължения на администрацията и бизнеса, също продължава да е проблем за цялото общество. Сериозно се бави въвеждането на електронни обществени поръчки и концесии, както и на електронно здравеопазване", изтъкна още представителят на БСК.

В заключение, Димитров се присъедини към констатацията на вицепремиера Томислав Дончев, че "няма как да се прави е-управление с аналогови политици".