Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 26,4 млрд. лева. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) към септември 2020-а.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През деветия месец от годината износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,1 млрд. лева.

През периода януари - септември 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (41.9%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (20.6%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (41.4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2020 г. спада с 10.7% всравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 26,4 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Внос от ЕС

През септември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 2.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,2 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (10.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (53.1%).

Търговия с трети страни

През периода от януари до октомври 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 15,4 млрд. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 10.9% и е на стойност 18,9 млрд. лева.

През този период за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 45,1 млрд. лв., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48,8 млрд. лв. и намалява с 10.9 на сто.