Брутният вътрешен продукт на България се повиши през третото тримесечие на 2019 година с 0,7% спрямо второто тримесечие, когато нарасна с 0,9% (възходяща ревизия от предишна оценка за експанзия с 0,8%), като на годишна база икономическият растеж се забави слабо до 3,7% след експанзия с 3,8% през периода април - юни (възходяща ревизия от повишение с 3,5%), показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Това представлява най-сдържано нарастване на БВП на тримесечна база от година насам (от третото тримесечие на 2018-а), докато експанзията на годишна база все още остава трета най-добра от две години насам, въпреки че тя се забави от 3,9% през първото и от 3,8% през второто тримесечие на текущата година.

Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2019 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 31,485 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 27,133 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (68,4% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 21,524 млрд. лева. През третото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 5,773 млрд. лева и формира 18,3% от БВП на страната.

Данните на НСИ показват, че важен принос за икономическия растеж през периода юли - септември 2019-а година спрямо предходното тримесечие оказва увеличаването на износа на стоки и услуги с цели 3,4%, като в същото време вносът се повиши с едва 1,0%. Крайното потребление пък нараства с 0,9%, а бруто образуването на основен капитал - с 0,8% спрямо второто тримесечие.

Износа на стоки и услуги на годишна база се повишава през третото тримесечие с 0,4% и е в размер на 21,22 млрд. лева (67,4% от БВП), като в същото време вносът се свива с 1,7% и е в размер на 17,0323 млрд. лева (или 54,1% от БВП).

Този позитивен нетен търговски баланс допринася за цялото повишаване на БВП през последното тримесечие с 3,7 на сто спрямо година по-рано.

На годишна база растежът на крайното потребление се забавя леко до 4,9% от 5,5% през второто тримесечие, докато растежът на бруто образуване на основен капитал се подобрява през третото тримесечие до 2,2% от 1,5% през предходните три месеца.