Брутният вътрешен продукт на България се повиши през последното третото тримесечие на 2018 година с 0,7% спрямо третото тримесечие, когато също нарасна с 0,7%, като на годишна база нарасна за второ поредно тримесечие с 3,1%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Това представлява най-слабо повишение на БВП на тримесечна база от края на 2017 година насам, когато също беше отчетен растеж от 0,7%, докато експанзията на годишна база с "едва" 3,1% на сто е най-сдържаната от последните три месеца на 2014-а година и след като в началото на миналата година икономиката нарасна с 3,5% (през първото тримесечие) и с 3,4% (през второто тримесечие).

Според експресната оценка на НСИ за четвъртото тримесечие на 2018 година, брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 29,881 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 25,905 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (цели 81,3% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 24,288 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на миналата година бруто капиталообразуването е за 6,292 млрд. лева и формира 21,0% от БВП на страната.

Данните на НСИ показват, че основен принос за икономическия растеж през периода октомври - декември 2018-а година спрямо третото тримесечие оказва износа на стоки и услуги, който се увеличава с 2,4%, докато крайното потребление нараства с едва 0,2% след повишение с 1,4% през третото тримесечие, а бруто образуването на основен капитал се увеличи с 0,3%, след като се сви с 1,5% през предходните три месеца.

На годишна база крайното потребление нараства в края на 2018-а година с 5,3%, но след растеж с 6,9% през всяко едно от предишните две тримесечия, докато растежът на бруто образуване на основен капитал се забавя до 4,0% от 70% през трите месеца до края на септември.

Износът на стоки и услуги нараства на тримесечна база с цели 2,4% след повишение с 1,7% през третото тримесечие и се повиши на годишна с 0,8% след свиване на износа с 3,6% през периода юли - септември, достигайки размер от 17,497 млрд. лева (58,6% относителен дял от БВП). В същото време вносът на стоки и услуги се повишава с 3,3% на тримесечна база след понижение с 0,8% през третото тримесечие, но забавяйки темпото на растеж на годишна база до 2,5% от 4,0% и достигайки размер от 18,196 млрд. лева (или 60,9% относителен дял от БВП).

По този начин външнотърговското салдо се отразява негативно на икономическия растеж през четвърто тримесечие на 2018-а година, като отрицателният търговски баланс е в размер на 699 млн. лева и представлява 2,3 процентни пункта от БВП.