През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата в България се повишава с 3 пункта в сравнение с декември 2023 г. (от 19,8 на сто на 22,8 на сто), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Справка в НСИ показва, че през декември 2023 г. показателят намаля с 1,8 пункта спрямо предходния месец, което се дължеше на неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите. Само в промишлеността показателят през декември миналата година запази приблизително ноемврийското си равнище.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава през януари с 2,6 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца

Показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 4,6 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Осигуреността на производството с поръчки се запазва в сравнение с три месеца по-рано. Според последната анкета делът на мениджърите, които очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 26,9 на сто.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 2,9 пункта главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Търговците на дребно не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се повишава с 2,4 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги. Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.