Млади таланти с иновативни идеи събра в аулата на СУ "Св. Климент Охридски" финалното събитие по проект "Инкубатори за Иновативни Предприятия", финансиран по програма "Еразъм+" на ЕС и ги амбицира за още знания и предприемачество. Специални награди и ваучери за безвъзмезден достъп до пълен пакет дигитални услуги в сектор киберсигурност, включително и обучителни модули, получиха участниците в проекта отЦифров иновационен хъб - "Тракия", стратегически партньор на събитието.

Проектът "Инкубатори за Иновативни Предприятия"е реализиран в партньорство между Сдружението Асоциация за международно обществено развитие (АМОР), Фонд на Фондовете (ФНФ)и СУ "Св. Климент Охридски" в 10 града от страната - Враца, Свищов, Русе, Габрово, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и София.

"Достигнахме до 225 младежи между 15 и 30 годишна възраст, които получиха знания и сертификати, валидиращи знанията; получихме 45 идейни проекта в различни сфери - екологични, биотехнологии, здраве, иновационни предложения; подписахме 10 споразумения с представители на ръководствата на университети в Бургас, Русе, Пловдив, Благоевград, Стара Загора", изтъкна председателят на сдружение АМОРВадим Рошманов, представяйки резултатите от проекта.

Той отбеляза, че един стартъп или иновативно предприятие трябва да осъществява трансфер на знания и разказа, че входа на работата в градовете, са забелязали, че връзката между младите учени и младите предприемачи е буквално скъсана."Може би това ще е наша мисия занапред - да създадем инструменти, които да сплотяват тази връзка", добави шефът на АМОР.

Дочка Василева, ръководител звено "Проектната информация и финансиране" във ФНФ съобщи, че е в процес на планиране финансов инструмент, който ще бъде специално предназначен за стъртъпи на студенти и докторанти. По думите й, новият инструмент вероятно ще стартира след една - две години и очакванията са от него да бъдат финансирани над 220 стартъпи на студенти и докторанти.

Подготвя се и друг инструмент, който ще е за технологичен трансфер, съобщи още тя. "По него ще можем да финансираме научни разработки от начална фаза до комерсиализация", увери тя и покани младите ентусиасти да се запознаят с възможностите на Фонда за насърчаване на младежкото предприемачество, както и да участват в националния конкурс за младежки стартъп, който от три години Фондът организира съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет.

Снимки: Ива Иванова; Графика: АМОР

Представяйки "Изненадите като възможности", зам.-деканът на Стопанския факултет доц. Тодор Ялъмов цитира резултатите от проучване, според което България е на първо място в Европа по младежко предприемачество. Делът на ангажираните със свой бизнес младежи под 30-годишна възраст у нас е 14%, докато средното за ЕС е 9%, а делът на тези, които предприемат стъпки за започване на бизнес в България е 23%, при средно за Европа 14%, уточни той.

"Във всяка една изненада се крие бизнес. Във всяка една изненада имате възможност да намерите катализатор и да има заразяващ ефект", посочи доц. Ялъмов. Той посъветва младежите да превръщат бариерите в трамплин: "Знайте, че те не са пречка, те са възможност. Карат ни да си променим не само гледната точка, а да сменим логиката и отношението към света".

Снимки: Ива Иванова; Графика: АМОР