Платформата на Информационната система (ИС) на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) ще бъде качена на сайта на Агенцията по вписванията (АВ). Изпълнител на проекта е "Информационно обслужване" АД.

Порталът за заявяване на електронни услуги е изцяло публичен, каза Николета Стоянова от "Информационно обслужване", цитирана от БТА.

В публичната част на регистъра ще бъдат мигрирани два компонента. Основните функционалности на регистъра ще бъдат и надградени, като целта е пълна дигитализация, посочи Стоянова. Тя посочи, че се предвижда да има изцяло нови електронни услуги през единния портал на АВ. Именно там ще бъде публичната част от ЦРОЗ.

Потребителският интерфейс ще се доближава максимално до този на единния портал на АВ. До ЦРОЗ ще се стига от секция регистри. Там ще има и подсекции за ел. услуги, заявления, нормативна уредба, образци, справки, видеоуроци и статистика. Ще може да се прави справка по физически или юридически лица, вписания, актуално състояние, актове, справка по имущество. Ако даден потребител иска повече информация, е необходимо да има регистриран достъп до единния портал.

С новите функционалности ще се виждат всички действия на лицата по вписванията. Така всеки потребител ще има видимост до всяко вписване, заличаване или обявяване.

Новият портал ще има възможност за търсене по входящ номер на заявление. Вече ще има възможност за заявяване на справки. В новия портал ще може да се плаща онлайн, а регистрираните потребители ще получават нотификации за различните действия, каза Николета Стоянова.