Имигрантите с неевропейски произход в Белгия намират работа два пъти по-трудно от местните хора. Това сочат данните от проучване на Белгийската народна банка.

Отчита се, че ако потомствен белгиец има 80 на сто възможност да си намери работа, то имигрант със същите данни (образование, пол, възраст) може да разчита едва на 44 процента успех, ако корените му са в Азия или Магреба (Мароко, Алжир, Тунис, Либия).

Младежите с белгийски родители имат възможност да си намерят работа с 22 на сто по-често от потомството на имигранти. Тази разлика се увеличава до 36 на сто, ако родителите на младежите са пристигнали в Белгия от Азия. Едва 57 на сто от хората, родени в чужбина, могат да разчитат на работа в страната, показват данните.

Експерти коментират пред местни медии, че т. нар. обществен асансьор в Белгия не работи, защото второто поколение азиатски или северноафрикански имигранти (роденото в страната потомство на преселници) няма по-добри възможности от родителите. Това се отчита като характерен за Белгия недостатък, свързан с широкото културно разнообразие в страната и необходимостта хора с най-различен произход да намерят мястото си на пазара на труда.