Към момента Българската независима енергийна борса (БНЕБ) работи активно по три проекта за обединение на пазарите "Ден напред", а проектът, който ще окаже най-голям ефект върху пазара в България е този за обединение на пазарите "Ден напред" на българо-румънска граница. Този проект е пряко обвързан с реализацията на т. нар. Interim Coupling Project за присъединяването на регионалното 4ММС обединение, в което влизат Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, с Мултирегионалното обединение (MRC) в Европа, въвеждайки имплицитно разпределение на капацитета за пренос на шест граници (Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия- Австрия, Унгария- Австрия). Това каза в интервю за 3е-news.net Константин Константинов, изп. директор на БНЕБ.

3е-new.net

Той сподели, че реализацията на проекта е закъсняла с повече от 8 месеца, поради затруднения, свързани с осъществяване на подготвителните задачи. Тези затруднения произтекоха от взаимовръзки между паралелно развиващи се проекти като CORE FB MC, Allegro, NorNed, Polish MNA, което доведе до забавяне на дейностите при реализация на проекта Interim Coupling, уточни Константин Константинов.

Добрата новина от последните седмици, според него, е, че след насоки, получени от Европейската комисия в края на септември, беше очертан нов срок за старта на проекта и той е май 2021 г. След като проектът Interim Coupling стартира, ще са ни необходими до три месеца, за да завършим нашия проект за обединение на пазарите "Ден напред" на българо-румънска граница, като планираме неговият старт да е най-късно през август 2021 г.

Плановете на БНЕБ са обединението "Ден напред" на българо-румънска граница да стартира най-късно през август 2021 г., а на българо-гръцка граница - през април 2021 г. По думите на Константинов, на този етап пандемията не е довела до забавяне в реализацията на нито един от двата проекта, но все пак трябва да имаме предвид, че човешкият фактор е от основно значение за навременното им завършване.

Въпреки това изпълнителният директор на БНЕБ сподели, че ситуацията с пандемията у нас и в световен мащаб е доста обезпокоителна. Борсовият оператор е предприел всички възможни превантивни мерки за опазване на здравето на служителите си и за осигуряване на безпроблемното функциониране на оперираните от БНЕБ пазарни сегменти. От началото на пандемията спазваме всички мерки, които са разпоредени и препоръчани от здравните власти и към момента кризата с разпространението на COVID-19 не е засегнала нашата дейност. Силно мотивирани сме да продължим да предлагаме качествена услуга на всички наши партньори, въпреки предизвикателствата, с които ни сблъсква пандемията", обясни Константин Константинов.