Със свое решение кабинетът в оставка одобри присъединяването на Националната агенция за приходите (НАП) към Форума за данъчна администрация (FTА) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Форумът е създаден през 2002 г. и обединява представители на данъчните администрации на 53 държави. Целта му е да подобри ефективността, ефикасността и устойчивостта на данъчната администрация. Той дава възможност за споделяне на знания, извършване на проучвания и разработване на нови идеи и проекти за подобряване на работата на администрациите от целия свят.

Присъединяването на НАП към FTА е възможност за споделяне на експертиза, знание и опит от най-добрите данъчни практики в света и е признание за многогодишните усилия на България да бъде надежден партньор в международните мерки срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Участието във Форума за данъчна администрация е важно и в контекста на усилията на страната ни за пълноправно членство в ОИСР, уточняват от правителствената информационна служба.

Междувременно България и НАП получиха висока международна оценка за своята работа от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели на ОИСР. На 28 март 2024 г. Организацията публикува доклада си за България, след проведена партньорска проверка (peer review) по прилагането на международния стандарт за обмен на информация при поискване.

Констатациите на доклада позиционират страната ни като равностоен партньор и участник във всички международни договорености, свързани с обмена на информация и административното сътрудничество, съобщиха от НАП.

Партньорската проверка на България започна през декември 2022 г. и продължи до 27 февруари 2024 г., когато докладът бе приет на заседание на Работната група за партньорски проверки (Peer Review Group). Месец по-късно той бе формално утвърден и от членовете на Глобалния форум. В резултат на проведените обсъждания на доклада, в които участваха експерти от НАП и други институции, България получи рейтинг Largely Compliant (в голяма степен съответстващ).

Глобалният форум е организация, в която участват на равни начала 171 юрисдикции. Основната му функция е да следи за прилагането на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели и да прави преглед на ефективността на тяхното прилагане на практика, като извършва специални партньорски проверки.

Международният стандарт за обмен на информация при поискване изисква от юрисдикциите да разполагат с информация за собствеността върху юридически лица и други правни образувания, със счетоводната и банковата информация, да подсигурят достъп на данъчните органи до нея и да извършват ефективен обмен на тези данни с други заинтересовани юрисдикции, с които имат споразумение. По този начин стандартът осигурява основата за ефективно международно сътрудничество в борбата с укриването на данъци.