Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на Националната агенция по приходите (НАП). Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация, съобщиха от НАП.

В декларациите е попълнена информация за:

  • получени доходи от трудови правоотношения,
  • доходи от граждански договори (хонорари),
  • наеми и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд "Земеделие";
  • данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет;
  • информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца,
  • данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Информацията за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика "Подоходни данъци" на е-портала на приходната агенция.

От НАП отбелязват, че преди да потвърдят попълнената декларация е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат.

Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

На 30 юни изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/ 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.